Vakken en identiteit algemeen

Compendium Christelijk Leraarschap

Het Compendium Christelijk leraarschap is een database waarin materialen beschikbaar gesteld worden die ontwikkeld zijn in het  onderzoekscentrum Christelijk Leraarschap van De Driestar.

 

What If learning

Op de website van What If learning zijn lesideeën te vinden voor docenten die hun lessen willen verbinden met de Bijbels thema’s “geloof, hoop en liefde”. In meer dan 100 voorbeelden wordt op een creatieve manier de verbinding gelegd tussen deze kernwaarden van het christelijk geloof en de situatie in de les. 

Teach Fastly

Op deze website teachfasly zijn veel praktische les ideeën te vinden die ingaan op de relatie tussen geloof en wetenschap. De auteurs willen in hun benadering zoeken naar een manier waarop zowel geloof als wetenschap hun eigen positie kunnen bewaren. Je kunt zoeken op drie verschillende thema’s teachfastly activity maps: lesonderwerp, geloofsthema en didactisch instrument.

Identiteitsplein

De website Identiteitsplein is een multimediaal platform voor werkers in het christelijk voortgezet onderwijs. Er is veel inspiratie, visie en informatie te vinden, gericht op het zoeken van manieren om oude waarden op nieuwe manieren in het christelijk onderwijs te integreren. Op de site kan gediscussieerd worden over bepaalde thema’s.

Kennisbank Driestar Educatief

De Kennisbank van Driestar Educatief biedt voor verschillende vakken mooie lesschema’s aan. Ideaal als inspiratie, maar aangezien het materiaal doordacht is opgezet ook vaak direct bruikbaar. Heel mooi materiaal om identiteit binnen het vak vorm te geven, zonder dat het je als docent veel extra voorbereidingstijd kost. Verder aanvullend materiaal in de vorm van handreikingen en bezinningsmateriaal. De kennisbank wordt nog uitgebreid onder leiding van Dr. Ir. P. Murre. 

Christelijke organisaties

L'Abri

Het Nederlands L’Abri is onderdeel van een internationale organisatie die zich bezighouden met de bezinning op onze cultuur vanuit christelijk perspectief. Zij doen dit o.a. door het organiseren van lezingen, filmavonden en thema avonden.

Arocha

A Rocha is een christelijke natuurorganisatie. Op hun website is veel materiaal te vinden rond het thema schepping en rentmeesterschap. Naast video’s en artikelen zijn er ook materialen die geschikt (te maken) zijn voor veel verschillende vakken.

 

ForumC

ForumC is een forum over geloof, wetenschap en samenleving. ForumC kan verbinding leggen met sprekers die ingaan op grote vragen rond geloof en wetenschap, christendom en cultuur. Op hun site zijn veel filmpjes te vinden met korte fragmenten van lezingen over deze thema’s.

Stichting Logos

Stichting Logos is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Zij reikt aanvullend lesmateriaal aan en verzorgt studiedagen en publicaties.

Geloof en wetenschap

Geloof en wetenschap is een initiatief van Forum-C en denkt na over de relatie tussen geloof en wetenschap rond heel veel verschillende thema’s. Op de websites zijn filmpjes, achtergrondartikelen en dossiers te vinden rond onderwerpen als “zijn robots mensen”, klimaatverandering, ons brein, “economie draait niet om geld” en nog veel meer.

 

Internationaal

ACSI

ACSI staat voor Association of Christian Schools International. Via hun website kun je partner-scholen vinden onder de knop “find a school”. De organisatie organiseert één keer in de twee jaar een schoolleiders conferentie en jaarlijks een young leaders conference voor jongeren van 16 – 18 jaar. Nieuw initiatief is het verbinden van twee collega’s van scholen (internationaal)  om samen te werken aan een internationaal project met een thema dat verbonden is met identiteit.

EurECA

EurECA staat voor European Educators’ Christian Association. Zij organiseren jaarlijks rond Hemelvaartsdag een conferentie voor docenten en onderwijskundigen uit Europa.

Kuyers Instituut

Het Kuyers Instituut is verbonden met Calvin College in Grand Rapids in Michigan (VS). Op deze site zijn interessante presentaties, e-boeken en artikelen te vinden over christelijk onderwijs . Interessant is de lezing van David Smith over de lessen van Bernard van Clairvaux voor ons onderwijs. Voor enkele concrete uitwerkingen naar de vakken: zie overzicht websites voor vakken

Schools500reformation

Schools500reformation is een platform voor scholen die aandacht willen besteden aan de herdenking van de Reformatie wereldwijd. Via de wereldkaart op de website kun je hier christelijke partnerscholen vinden.

Thomas

De Thomas website is een Belgische website gericht op het RK- onderwijs in België. Als je onder de knop “secundair” kiest voor “In de kijker” vind je heel veel didactische pakketten rond thema’s die verbonden zijn met de christelijke identiteit. Ter inspiratie!