Onder deze kop schreef Dr. R. Toes een artikel wat ingaat op de heftige discussie rondom de identiteitsverklaringen die scholen gebruiken. In het referaat toont hij de onlogische, mogelijk zelfs onrechtvaardige keuzes, aan van hen die onderwijsvrijheid zien als vrijheid die zich enkel laat beleven als die voldoet aan uiterst discutabele, onvrije kaders waaraan alle scholen moeten voldoen. Zodoende staat de vrijheid van onderwijs onder druk door hen die zeggen deze vrijheid te bevorderen. Onvrijheid in naam van de vrijheid, dat kan niet goed gaan. Lees het artikel uit het Reformatorisch Dagblad.

Lees ook het artikel De vernietiging van de vrijheid in naam van de vrijheid!