De Correspondent is één van de snelst groeiende journalistieke platforms van Nederland. Met meer dan 70.000 leden staat De Correspondent voor een nieuwe soort journalistiek die niet meegaat in mediahypes, maar diepgravende verhalen maakt die helpen de wereld beter te begrijpen, aldus Wikipedia.

Artikelen die zij produceren zijn zeker niet altijd vanuit christelijk perspectief geschreven en je zult het niet altijd eens zijn met wat ze schrijven en hoe ze soms schrijven. Maar ze brengen wel vaak relevante thema’s in die juist ook voor ons als docenten belangrijk zijn.

Een vraag die in dit artikel aan de orde is gaat over “Intelligentie” en in hoeverre dat onze verdienste is. Daar kunnen we ook vanuit onze identiteit wel mee uit de voeten.