Voor uzelf of voor leerlingen op zoek naar gedegen, heldere en toegankelijke informatie over thema’s rondom geloof en wetenschap? Bezoek dan de website geloofenwetenschap.nl en laaf je aan de video’s, artikelen, podcasts. Of nodig een spreker uit.

Een website die ook interessant is voor docenten is de website van Nico van der Voet www.nicovandervoet.nl.
Onder het kopje ethiek zijn tal van ethische thema’s te vinden met lesopdrachten. Dierethiek, duurzaamheid en persoonlijke levensstijl, arbeid en vrije tijd, rijkdom en armoede zijn onder andere thema’s die besproken worden. Ook het onderdeel communicatie is zeer geschikt voor docenten. Ook geschikt als bron voor leerlingen die een PWS maken. Heb jij een bron waar je anderen attent op wilt maken? Geef het door!