In het Netwerk Burgerschap werd onlangs het document ‘Negen IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs’ besproken. Gekeken werd naar de bruikbaarheid van de handreiking, waaraan onder meer de VO-raad en School&Veiligheid hebben meegewerkt. Parallel hieraan werd een waardeschaal ingezet om te kijken in hoeverre Bijbelse waarden zouden moeten prevaleren boven waarden van de democratische rechtsstaat. Immers, hoe verhoudt ‘het grote gebod’ zich tot de meer horizontale waarden van het door de overheid voorgeschreven uitgangspunten voor burgerschapsvorming?

Geprobeerd is om in gezamenlijkheid te komen tot een visiedocument waarin de eisen van overheidswege worden aangevuld met onopgeefbare christelijke uitgangspunten. Een voorbeeld.

Als het gaat om het uitgangspunt ‘digitaal samenleven’ past het om daaraan de notie toe te voegen dat de ‘online identity niet anders zou mogen zijn dan de real identity’. 

Het netwerk streeft ernaar een databank te gaan aanleggen waarin documenten die in gezamenlijkheid worden gemaakt, worden bewaard. Ook kunnen hier mogelijk in de toekomst materialen voor ‘good practices’ worden gedeeld.

Tot slot is besproken dat verschillende partijen een aanbod hebben wat ingaat op en / of raakvlakken heeft met christelijk geloof in relatie tot burgerschapsvorming. Het aanbod van LCJ/DE is uitgebreid besproken, evenals het initiatief van de RMU.

De brochure van LCJ/DE en de Negen IJkpunten goed burgerschapsonderwijs zijn hier te downloaden.