Identiteit, geluk en ik-gerichtheid: ze schuren sterk met zelfpresentatie, gevoelens en realiteit. Veel mensen – zeker jongeren! –  worstelen met de vraag hoe het kan dat hen ongeluk overkomt, terwijl ze toch eigenlijk een door inspanning verkregen recht hebben op geluk?! Is ongeluk een bewijs van mislukt zijn; van menselijk falen? Of toch meer iets wat bij het leven hoort en nodig is om geluk te leren waarderen? Is geluk een recht of misschien toch meer een mooie toegift van het ruwe leven? Lees en luister naar de inzichten van pscyhiater Dirk de Wachter. En doe je voordeel met zijn inzichten voor de alledaagse lespraktijk.

Inspiratiebron voor dit artikel: DeGroteVragen.nl