Geschiedwetenschap en christelijk geloof, een dieptepeiling
In het blad Sophie staat een artikel voor geschiedenisdocenten en iedereen die zich interesseert in geschiedschrijving van Guus Labooy. Belangrijke  vragen komen aan de orde. Als eerste: is het vereist om af te zien van Gods handelen in de geschiedenis? Moet de historische wetenschap Gods handelen ‘buiten haakjes zetten’? En ten tweede: vereist het wetenschappelijke karakter van historische kennis een heel hoge graad van zekerheid? Hoort naturalisme intrinsiek bij geschiedwetenschap?

Lees het artikel.