Over ons

I&K – een netwerk van VO-scholen en drie christelijke HBO-instellingen. Onze gezamenlijke missie is dat we werken aan de verbinding van de christelijke identiteit met het onderwijs in de vakken. Dit netwerk is een uniek netwerk in Nederland. Het verbindt scholen vanuit verschillende achtergronden: evangelische scholen, gereformeerde scholen, protestants-christelijke scholen en reformatorische scholen. Binnen deze scholen leggen we verschillende accenten. Maar we delen het verlangen om samen te luisteren naar de Bijbel. Leerlingen te wijzen op het andere perspectief dat ons in de Bijbel wordt aangereikt.  Dat vraagt om denken en doen, waarbij we vooral de docent in beeld hebben. In de praktijk van alledag moet die verbinding tussen onze identiteit en de les immers handen en voeten krijgen. Dat gaat over wie wij zijn als docent. Maar het gaat ook over hoe we met onze lesstof omgaan.

Dit gaat niet vanzelf, en het is in de lerarenopleiding in veel gevallen niet aan de orde geweest. In de afgelopen jaren is er wel veel over nagedacht. Door hogescholen, maar ook in I&K-verband. Er is in de loop der jaren veel materiaal ontwikkeld. Docenten maakten eigen lessen of voegden iets toe aan hun les om de blik van de leerling net even die andere kant op te richten. Dat leverde mooie praktijken op. Het inspireerde soms ook tot didactische vernieuwing. En verdieping van de lesstof. En leverde zo een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Misschien niet mooi genoeg om ermee naar een uitgever te gaan. Maar wel mooi genoeg om het met collega’s te delen. Daar hebben zij wat aan. En dat inspireert om er zelf ook mee aan de gang te gaan. Dat is waar het I&K-netwerk voor staat: collega’s inspireren en verbinden rond hun lesgeven. Met ondersteuning van de hogescholen. En samen met de bestuurders. Om zo vorm te geven aan het christelijk onderwijs in de 21e eeuw.

 

Visie van I&K

In de afgelopen jaren heeft er veel bezinning plaatsgevonden rond de relatie tussen de christelijke identiteit en de vakken in het voortgezet Onderwijs. Er zijn veel boeken verschenen, zowel Nederlandstalig als Engelstalig, studiedagen gehouden en scholingstrajecten georganiseerd. Hierbij zijn de verschillende hogescholen betrokken geweest. Voor de concrete vormgeving binnen het eigen vak geldt dat het eigenlijke werk door de docent in zijn of haar les moet gebeuren. Deze website wil inspiratiebronnen aanreiken en concrete voorbeelden en les ideeën geven die te gebruiken zijn binnen het eigen vak.We hopen dat het mag bijdragen aan de bezinning op de relatie tussen identiteit en het vak, dat collega’s van de netwerkscholen aan de slag gaan om nieuw materiaal te ontwikkelen en dat zij dit via deze website gaan delen met collega’s.

Een uitgebreidere studie over de relatie tussen vak en identiteit is te vinden op de website van Driestar educatief.

In ons beleidsplan vertellen waar we in deze jaren als I&K mee aan de slag gaan.

 

 

Meedoen?

Ben je geïnspireerd door deze aanpak en wil je ook je steentje bijdragen door lesmateriaal te delen of ideeën door te geven? Neem contact op met de marktmeester: marktmeester@ienknetwerk.nl 

Ook studenten die geïnteresseerd zijn in deze thematiek kunnen contact opnemen. Te denken valt aan les ontwikkeling voor één van de vakgebieden in verbinding met één van de scholen, stageopdrachten rond identiteit in de vakken of een onderzoek op het gebied van vakken en vorming.

Meedenken?

Vind je het leuk om mee te denken over de ontwikkeling van lesmateriaal vanuit christelijk perspectief en eventueel zelf met iets aan de gang te gaan? Meld je aan voor de denktank en neem contact op met de marktmeester. marktmeester@ienknetwerk.nl

Neem contact op

Wil je reageren? Heb je tips voor verbetering van de website? Neem contact op met de marktmeester: marktmeester@ienknetwerk.nl 

A.C.M. Klippel

M. Van de Lagemaat-Maaskant

Marktmeesters I&K Netwerk

                                 marktmeester@ienknetwerk.nl

Contactformulier

7 + 15 =