Het I&K organiseert een leeskring rondom het boek ‘De slag om het hart’ van dr. H. Paul. Het veelbesproken boek gaat in op de thematiek van secularisatie, maar dan vanuit een geheel nieuwe invalshoek. In dit artikel kunt u een voorproefje krijgen van de inhoud van het boek.

Doel: De bedoeling is om in een jaar tijd vier a vijf  keer samen te komen. Elke deelnemer bestudeert voorafgaand aan een bijeenkomst enkele hoofdstukken van het boek. Tijdens de bijeenkomsten, die in een informele setting plaatsvinden, gaan we het gesprek aan over de inhoud van het gelezene. Zo spiegelen we onszelf, houden elkaar scherp en verdiepen we het christelijk docentschap.

Doelgroep: De leeskring is bedoeld voor de regio zuidwest, grofweg tussen Dordrecht – Rotterdam – Vlissingen en gericht op docenten in het voortgezet onderwijs. Valt uw school niet binnen deze regio, maar denkt u dat u zelf via uw school een leeskring kunt organiseren? Dan kunt u ook contact opnemen via onderstaande e-mailadres.

Procedure: Inschrijven gaat door een mail te sturen naar marktmeester@ienknetwerk.nl o.v.v. Leeskring. U vermeldt uw naam, adres en telefoonnummer. Aanmelden kan t/m woensdag 2 december. U krijgt na aanmelding bevestiging per mail, enkele weken daarna gevolgd door meer specifieke informatie.

Voorwaarden: Na inschrijving en plaatsing ontvangt u het boek gratis thuis. Voorwaarde voor meedoen is dat u de geplande momenten bezoekt en a.h.v. de bestudeerde hoofdstukken een actieve bijdrage levert aan het gesprek over de inhoud. U kunt gevraagd worden om de leeskring bij u thuis te organiseren.

Voorbehoud: in overleg, en met inachtneming van de ontwikkelingen rondom het coronavraagstuk, wordt de groepsgrootte en plaats van samenkomst bepaald. Gezien de huidige omstandigheden en regelgeving is het fysiek bijeenkomen op korte termijn waarschijnlijk uitgesloten. Daarom wordt nagedacht over het organiseren van online bijeenkomsten. Mochten de omstandigheden verbeteren en regelgeving verruimd worden, dan wordt op termijn z.s.m. alsnog overgeschakeld op fysieke bijeenkomsten.

Toch nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaand mailadres.

De slag om het hart « INDEKERK