De Bijbel is geen rekenboek, maar als er getallen in de Bijbel voorkomen kun je soms wel rekenen. Een mooi voorbeeld hiervan is het geslachtsregister van Adam tot Noach en van Noach tot Abram. In Genesis 5 en Genesis 13 worden die beschreven. Om deze hoofdstukken wat toegankelijker te maken, kun je leerlingen aan het werk zetten met de geslachtsregisters. Hier het bijbehorende lesmateriaal  ‘Rekenen met geslachtsregisters’

Deze bijdrage is van Ab van der Roest, docent wiskunde aan Ichthus College, Veenendaal