SIEO-methode Mens & Economie

Het gedachtegoed van SIEO en de vertaling daarvan in een economiemethode, met onder andere als uitgangspunten samenwerken, kiezen en verdelen en een breder mensbeeld in combinatie met ethiek, lijkt goed aan te sluiten bij de uitgangspunten van het economieonderwijs binnen de I&K-scholen. Innovatief Economieonderwijs - SIEO

De vwo-editie van Mens & Economie bestaat uit zes katernen:

  • Kiezen en welvaart
  • Samenwerken en verdelen
  • Markten en bedrijven
  • Tijd en risico
  • Structuur en conjunctuur
  • Samenvatting en examenvoorbereiding

Alle katernen zijn inmiddels verschenen, met uitzondering van Tijd en risico. Dit katern zal eind 2020 gereed zijn. Het is de bedoeling dat SIEO dit najaar start met het ontwikkelen van de havo-editie, die een vergelijkbare opzet zal krijgen als de vwo-editie, maar specifiek gericht zal op de havo-leerling en uiteraard gebaseerd is op de nieuwe syllabus economie havo 2023.

Ook voor I&K-scholen biedt SIEO de mogelijkheid dit schooljaar de vwo-4 katernen van Mens & Economie als proef in te zetten, naast de bestaande methode. In dat geval krijgen de leerlingen voor € 9 per leerling al het materiaal voor vwo-4, inclusief toegang tot de website. De docenten krijgen de katernen gratis en krijgen toegang tot het gedeelte van de website met daarop docentenmateriaal: handleiding, antwoorden, werkvormen, toetsen, powerpoints. Daarnaast kunnen docenten deelnemen aan de gebruikersgroep om ervaringen met andere docenten uit te wisselen en ondersteuning vanuit SIEO te ontvangen. De feedback die wij van docenten en leerlingen hopen te ontvangen, nemen we mee bij de herziening van de katernen voor het schooljaar daarop.

Mocht u interesse hebben in de ontwikkelingen bij SIEO of willen deelnemen aan de proef met vwo-4 katernen Mens & Economie, dan kunt u terecht op www.sieo.nl of een mail sturen naar info@sieo.nl.

Bijdrage van Henk Mulder, Procesbegeider SIEO