Het onderwerp seksualiteit leent zich uitermate goed voor een gesprek over identiteit. Wat is er beter dan leerlingen er zelf heel goed over na te laten denken? Daarbij is meningsvorming essentieel; dat kan bereikt worden door leerlingen uitgebreid van gedachten te laten wisselen met elkaar en uiteraard met de vakdocent. Ik heb een opdracht voor mavo 4 en havo 5 a.h.v. 60 stellingen gemaakt om te komen tot deze broodnodige discussie en meningsvorming. Bekijk het materiaal op de I&K-website.

Meer lezen over het gevoelige thema seksualiteit? Lees dan ook dit artikel op de I&K-website.