Studeren volgens een uniek concept. Stevige inhoud en gezelligheid vormen de basisingrediënten.

Leerlingen van Pieter Zandt die het vak Religie, Mens en Samenleving hebben gekozen en leerlingen van Greijdanus die het vak Mens en Religie hebben, komen al vier jaar samen studeren in Kampen op de Theologische Universiteit. Een boeiend, inspirerend en uitdagend concept.

De laatste vier jaar volgen de leerlingen, na de gewone lesdag, vanaf 16.00 uur colleges, die speciaal voor hen zijn samengesteld. AKZ+, (weet wat je gelooft) organiseert het geheel. De leerlingen luisteren naar de colleges en denken erover door in groepjes die bestaan uit leerlingen van beide scholen. In 2016 werd het eerste college verzorgd door dr. Rik Peels (VU Amsterdam) over de argumenten voor het bestaan van God. In het tweede college kwam prof.dr. Benno van den toren (RUG) over de mogelijkheden die een intercultureel gesprek biedt voor een apologetisch gesprek. Hoe ga je vanuit die wetenschap het gesprek aan met mensen van andere (sub)culturen? In het derde college nam prof.dr. Maarten Kater (TUA) de leerlingen mee in het nadenken over de exclusiviteitsclaim van het christelijk geloof en welke indringende vragen dat dan oproept. In het vierde college ging dr. Robert Doornenbal in op de vraag of je sporen van God herkent in andere religies.

Dit jaar (2019) kwam eerst prof.dr. Jeroen de Ridder (VU en RUG) doorpraten over de vraag: Kunnen we God wel kennen?. Daarna kwam prof.dr. Arnold Huijgen met ons nadenken over de vraag: Versta je wat je leest? Het Verlichtingideaal versus het Vertrouwensideaal als het gaat om bijbeluitleg. Dr. Robert Doornenbal kwam opnieuw met de zoektocht naar sporen van God in andere religies en het laatste college werd verzorgd door prof.dr. Bernhard Reitsma over christelijk geloof en islam. De inleiders geven input voor de groepsgesprekken. Bijvoorbeeld Robert Doornbal gaf deze twee vragen mee:

  1. ‘God is groter dan het christendom.’ Ga eens bij jezelf na: ‘Wat dacht ik bij deze titel voordat het college begon, en wat gaat er nu door me heen –na afloop?’ Vragen? Opmerkingen?
  2. Heb jij wel eens met een ‘andersgelovige’ gepraat over wat hij of zij gelooft? Zo ja, wat heb je daarvan geleerd? Zo nee –stel je krijgt wel de kans om dit te doen; wat zou je dan doen?

Wanneer de klok 18.00 uur aangeeft, dan is het tijd om te gaan eten. De ene keer pizza, dan stamppot, pasta of bami, maar elke keer lekker en gezellig. De ontmoeting tussen de scholen gaat dan verder, zowel bij de leerlingen als ook bij docenten.

De leerlingen maken hiervan een verslag met als ingrediënten: a. verslag van college, persoonlijke reflectie hierop en verslag van het groepsgesprek (ontdek je verschillen in reacties tussen de beide scholen)

Deze bijdrage is van Jan Bollemaat, Greijdanus