Actualiteit

Begin april 2021 wist een slapende wasbeer in Vught de aandacht van de pers te trekken. Met succes: diverse media meldden dat er een wasbeer in Nederland was gesignaleerd. Al snel kwam er een gesprek op gang. Hoe komt die wasbeer in Nederland en hoe komen we weer van hem af?

In diezelfde maand werd in Zeeland een wolf gesignaleerd. Ook over dat dier was genoeg ophef en daarover zijn genoeg vragen te stellen. Is het natuurlijk dat deze dieren nu in ons land leven? Moeten ze nu wel of niet blijven? Wat zijn voor- en nadelen van de komst van deze dieren? Waarom vinden mensen het een probleem dat deze dieren naar ons land komen? Wat vind je daar zelf van?

Doelen

Je kunt met deze actuele gebeurtenissen een les geven met als doel overtuigend schrijven. Je kunt leerlingen zelfs in de onderbouw al een korte vorm van betoog laten schrijven. Je laat leerlingen dan een reactie schrijven op een stelling en daarvoor een bepaald argumenten bedenken. De docent zou daar vervolgens nog veel meer doelen en vaardigheden aan kunnen koppelen: argumenteren, formuleren, debatteren… Ook ligt er een mooie kans om met de leerlingen het gesprek aan te gaan over hoe we met de natuur omgaan en of dit Bijbels gezien ook de bedoeling is. Afhankelijk van het niveau van de klas kun je daar als docent natuurlijk dieper op ingaan.

Weblinks

Inspiratie en achtergronden bij deze actuele gebeurtenissen:

Slapende wasbeer trekt veel bekijks
Verdeelde meningen over wolf in Zeeland

Deze bijdrage is van Carolien Koopman, docente Nederlands aan CSG Prins Maurits, Middelharnis.