Het doel van dit project was om leerlingen te laten nadenken op welke manier zij zich verhouden tot mensen met een andere godsdienst, in het bijzonder de moslims. We schrikken vaak van hun harde toon en onvriendelijke uitspraken.
Ook vinden we het van belang dat leerlingen beseffen wat een voorrecht het is dat we mogen weten dat de Heere Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is; dat een mens niet aan zuilen hoeft te voldoen om God te leren kennen.

 

Bekijk het (interactieve)materiaal, filmpjes en meer!

 

Deze bijdrage is van Eline Aarnoudse en Tjerk Visser, godsdienstdocenten De Swaef Beroepencollege, Rotterdam