Op 21 maart begjint in Friesland maitiid. Die begint op hetzelfde moment in Overijssel, waar de locht opentrekt en de kiesies enthousiast in het weiland rondspringen. Ook in Noord-Brabant is de tijd van de peejestaamp weer over en nu het niet meer règent dettut zekt kan het zod de grond in. Na biddag is voor de Zeeuwse jeugd de wekelijkse vroahe afgelopen; de lente hangt in de lucht en de huus hooj mi kluuten nae de puuten in dn dulve. Dat kan daar nog; in Utrecht staat zoveel bebouwing, dat kinderen daar vooral bellechie lelle en de eerste blomme plukken die voorzichtig tussen het gras opschieten. De jeugd van tegenwoordig doet dus feitelijk nog hetzelfde als vroeger. Was vroeguh alles betuh?

Als dat zo is, dan verdient het dialect in elk geval rehabilitatie. Dialect, streektaal en spraakje leken helemaal finito. Maar zelfs een Amsterdamse kak madam met een fok zal toch erkennen dat een mooie tongval veel meer klankkleur heeft dan een steriele geboekstaafde taal. Dialect is bezig aan een comeback. Veel mensen kunnen hun diepste gevoelens en gedachten  beter in dialect uitdrukken dan in ABN. Een mooi uitgangspunt om het gesprek met leerlingen aan te gaan over hun (streek)identiteit. Noe mer houpe dat ederein ’t begriep.


Tijdens de Maand van het Dialect is het leuk om een bezoek te brengen aan de site van de Nederlandse Taalunie of de Stichting Nederlandse Dialecten. Zij besteden, naast aandacht aan dialecten en streektalen, ook aandacht aan meertaligheid in het onderwijs. RTV-Oost heeft mooie bijdragen over het belang van streektalen. Het biedt inzicht in de relatie tussen taal en (streek)identiteit. Op het niveau van leerlingen uitgelegd, biedt NEMO-kennislink leuke informatie. Natuurlijk is het kennismaken met de Bijbel in streektaal ook een mogelijkheid. Vergeet niet met de leerlingen een stukje te lezen uit een Bijbel in dialect, zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse Biebel. En bespreek de vraag of de Bijbel in streektaal oneerbiedig is of niet a.h.v. dit achtergrondartikel.

Bijdrage van ACM Klippel, marktmeester I&K-netwerk