In de spontaniteit van de les wordt de verbinding wel eens gelegd tussen vakinhoud en de christelijke identiteit. Dat is goed, maar ook borging is mogelijk. In dit interactieve lespakket over de relatie tussen scheikunde en christelijke identiteit staan o.a. de volgende doelen centraal:

  • Verwondering over de schepping en onze Schepper.
  • Inzicht dat er aan scheikunde, wetenschap en techniek zowel zegen als vloek kleeft.

Deze opdracht is geschikt voor havo/vwo 4. Bekijk de uitgebreide docentenhandleiding (MET toets!) en het leerlingenmateriaal. 

Deze bijdrage is van J.W. Arkeraats, Gomarus S.G. Gorinchem