In de beeldvorming van veel mensen bestaan de klassieke talen voornamelijk in het vertalen van klassieke teksten. Ook docenten klassieke talen hebben vaak dat idee. Niet voor niets is het vak Klassieke Culturele Vorming – de culturele kant van de klassieke oudheid – een aantal jaren geleden opgegaan in de vakken Grieks en Latijn. De opzet van die samenvoeging was om het onderwijs in de klassieke talen meer te verbinden aan de klassieke cultuur.

Voor veel docenten leverde dat de nodige vragen op: Ik moet toch aan de exameneisen voldoen? Ik heb immers al mijn tijd nodig om het aantal pagina’s in de verschillende genres te lezen? En, als ik de tijd ervoor heb, hoe verbind ik taal en cultuur dan aan elkaar?

Bekijk het lesmateriaal


Deze bijdrage is van Kees Jan van Linden, docent klassieke talen aan SG Pieter Zandt.