Een lessenserie om 6vwo-leerlingen te stimuleren om in het Frans te praten over hoe zij, na 6 jaar onderwijs op een christelijke school, in het leven staan. Hoe zien ze hun toekomst? Hun plaats in de maatschappij? Welke waarden vinden zij essentieel? Welke niet? Deze opdracht geeft veel vrijheid aan elke leerling om over zijn of haar belangrijkste ‘bouwstenen’ na te denken en te spreken en levert steeds waardevolle gesprekken op.

Met behulp van ‘bouwstenen’ bouwen de leerlingen de muur van hun leven. De belangrijkste stenen plakken ze eerst (op een vel papier) en bespreken ze in tweetallen. Tijdens de lessenserie bouwen ze steeds verder aan Le mur de ma vie.

Naast het afronden van hun spreekvaardigheid op eigen niveau, kan deze opdracht dus een mooie rol spelen wat ‘vorming’ betreft.

Bekijk het lesmateriaal, inclusief beoordelingsmateriaal

Deze bijdrage is van Lucette Sleeswijk Visser-Durand, De Passie