Een lesvoorbeeld over grondstoffen, aardgaswinning, duurzaamheid, rendement en rentmeesterschap. Er komen vragen naar voren als: zou Groningen gecompenseerd moeten worden voor de schade van aardgaswinning? Welke rol spelen belangengroepen, wat zijn hun standpunten en in hoeverre zijn die (Bijbels) legitiem? Kortom, meer dan genoeg voor enkele lessen!

Bekijk de lesschets in de database van Driestar Educatief.