Op het Ichthus College willen we goed onderwijs verzorgen in een veilig klimaat. Het pedagogisch klimaat en het groepsproces bij leerlingen blijft aandacht vragen van docenten en ander personeel. Na de brugklas worden door de dakpanklassen de leerlingen opnieuw ingedeeld en ontstaan er in klas 2 nieuwe groepen.

Dit cursusjaar zijn we in alle 2e klassen gestart met een preventieve cursus, gegeven door Grol weerbaarheid, die de gezamenlijkheid en het pro-sociale gedrag van leerlingen willen vergroten. Op de introductiedag is de mentor met de klas hiermee meteen begonnen en in de weken daarna zijn er nog 3 bijeenkomsten van een blokuur geweest. Tijdens deze lessen is er aandacht voor fysieke maar ook mentale aspecten. Dit gebeurt door middel van samenwerkingsopdrachten, spelmomenten en reflectie met als doel:

  • Op een positieve manier leren samenwerken
  • Meer ruimte leren geven aan een medeleerling, zodat er verbondenheid en vertrouwen ontstaat in de relatie als klasgenoten onderling en op individueel gebied.
  • Op een gepaste manier op ongepast gedrag leren reageren
  • Leerlingen weerbaarder maken voor betere zelfontplooiing
  • De klas meer een eenheid laten zijn, zodat iedereen gelijkwaardig met elkaar om kan gaan.

Centraal staan de onderwerpen teambuilding en communicatie maar ook de vraag hoe geef ik op een gepaste manier mijn grenzen aan? De lessen worden gegeven vanuit een psycho-fysieke benadering wat betekent dat er in de gymzaal oefeningen en activiteiten gedaan worden om op een ervaringsgerichte manier te leren. Na iedere vakantie wordt aan deze onderwerpen opnieuw extra aandacht gegeven tijdens de begeleidingslessen.

Op deze manier willen we onze leerlingen toerusten en vormen en hen bewust laten zijn van hun gedrag en de gevolgen voor henzelf en de groep om zich te kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Deze bijdrage is van Jan Ariesen, Ichthus College, Veenendaal.