Als stagedocent en rebounddocent cluster 4 begeleid ik leerlingen die op stage zijn. De stageplek is voor leerlingen vaak een totaal andere dan de wereld die van ze van thuis gewend zijn. Daarom gaan we in een aantal lessen in op de verschillende situaties die zich kunnen voordoen op hun werkplek.  Ik heb daarvoor een lessenserie ontworpen, die ik samen met de stagelopers (om de 2 jaar) behandel. Deze lessenserie gaat over identiteit. Ik gebruik dit vooral als handleiding bij het gesprek met de jongeren. Gaat het gesprek op dat moment ergens anders over, dan is dat ook prima. De onderwerpen zijn over het algemeen gelinkt aan stage (lees: werk) en geloof.

Hoe doe je dat nou, geloven op je werkplek? Aan de hand van de woorden: Hart / Hoofd / Handen gaan we gesprekken aan. Ik geef deze lessen in groepen van 4-5. Dit zijn groepen vanuit één klas of allemaal in de richting van hetzelfde beroep/richting van werk.

In de bijlage Lesidee HartHoofdHanden wat ik erbij gebruik. Nogmaals, als leidraad. Vaak ervaar ik in dit soort gesprekken dat het heel open is (actueel en interesse) en spits ik vooral toe op de 3 onderwerpen:

1. Hart: wat geloof ik nou eigenlijk?

2. Hoofd: hoe belangrijk het is om kennis van je geloof te hebben. (bij vragen die gesteld kunnen worden)

3. Handen: hoe ga je praktisch om met op je werk met je geloof.

Naast dit, is het belangrijkste, om tijdens de bezoeken (eens om de 8 weken) en in de contacten om hieruit te leven en erover te hebben. Hierdoor zien bedrijven (als ze onze school niet kennen) al direct de ‘achtergrond’ op de betrokkenheid, liefde en levenswandel (van leerling en school). Zo kunnen we het met de leerling tijdens de gesprekken die bij het bedrijf plaatsvinden makkelijk hebben over geloof en werk.

Lees ook het artikel Identiteit op de stageplek op de I&K-site!


Deze bijdrage is van Dhr. J. (Johan ) Hazenberg, Stage en uitstroomcoördinator cluster 4 & Rebound docent, Jac. Fruytier Scholengemeenschap