Binnen de vakgroep aardrijkskunde op de Prins Maurits heeft ‘identiteit’ een vaste plaats op de agenda. Per jaar wordt een thema behandeld: van theoretische concepten tot praktische toepassingen in de les.

Een voorbeeld is het opstellen van een lessenserie rondom Earth Overshoot Day. Deze lessen worden, als het even kan, gegeven op of rondom de datum waarop Earth Overshoot Day valt. Hier de lessen voor leerjaar 1, leerjaar 2 en leerjaar 3. In de loop  van cursusjaar 2019-2020 zal een aanvulling plaatsvinden voor leerjaar 4 t/m 6.

Een bijdrage van de vakgroep Aardrijkskunde, CSG Prins Maurits