Het thema van het dossier Frans van mijn vwo-5 klas was “Duurzaamheid”. Het dossier bevatte allerlei onderwerpen voor spreken, luisteren, lezen en schrijven. Deze creatieve schrijfopdracht is heel goed los van het dossier te gebruiken en stimuleert leerlingen hun fantasie de vrije loop te laten. De foto is genomen op een metrostation in Parijs.
Doel van de opdracht is
* nadenken over het thema “ecologie”
* vrije schrijfopdracht waarbij leerlingen grammatica toepassen, signaalwoorden gebruiken en geleerd vocabulaire inzetten.

Bekijk het beoordelingsmodel.

Deze bijdrage is van Jennie Cadéac, Gomarus.