Augustinus nu

Van de kerkvader Augustinus zijn verschillende werken overbekend. Iedereen heeft wel eens van zijn Belijdenissen gehoord, het prachtige werk waarin hij zich in fraaie bewoordingen uitspreekt tegen God. De taal is mooi, maar niet eenvoudig.

Vorig jaar is er een graphic novel over Augustinus verschenen: Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker. De uitgave is een initiatief van de Zuster Augustinessen van Sint Monica. Prof. dr. P. J. J. van Geest heeft het voorwoord geschreven. Een Rotterdamse jonge vrouw, Nazina Rodjan, heeft de strip getekend. Hij kost slechts € 9,95 en is te bestellen via deze link: Reliboek – Adveniat.

Klassikale les

De biografische strip biedt mijns inziens meerdere mogelijkheden om jongeren op een laagdrempelige manier met Augustinus in aanraking te brengen. Voor de website Boekenopdracht is er een klassikale les bij deze strip gemaakt, bedoeld voor de vierde klas havo en vwo (en mogelijk 3 vwo). Deze bevat gespreksvragen, kijk- en schrijfopdrachten bij de thema’s vriendschap en liefde, die een grote rol speelden in het leven van Augustinus.

In de les worden steeds kleine stukjes tekst uit de Belijdenissen gekoppeld aan de striptekeningen. De opdrachten zijn talig van karakter en gericht op persoonlijke vorming, vooral op het gebied van liefde en seksualiteit.

Wie de strip aanschaft, kan die voor eigen gebruik scannen en zo de strip (of een paar bladzijden eruit) op het digibord bekijken. Daarna kunnen de leerlingen steeds een opdracht uitvoeren. De Bijbelteksten in het stripverhaal komen uit de NBV. Als de pagina’s gescand worden, kan eenvoudig een en ander aangepast worden als dat nodig is.

Boek en opdracht

Op de website www.boekenopdracht.nl kunnen docenten die een persoonlijke account hebben, deze les downloaden in verschillende formats. Ook hebben zij toegang tot extra informatie bij alle boeken op de site. Een account is aan te vragen via de website of per e-mail aan info@boekenopdracht.nl.

Bekijk het lesmateriaal (PDF).


Deze bijdrage is van Dr. Janneke de Jong-Slagman, Driestar hogeschool Gouda