Al meer dan een jaar geleden ontstond het idee om in het kader van christelijk wereldburgerschap voor alle klassen een actie te organiseren in samenwerking met Woord en Daad. Door corona is daar lange tijd niets mee gedaan, maar begin dit jaar is toch besloten om de actie te gaan organiseren.

Het doel van de actie was het project “Familles Fortes” in Benin. Dit thema is mede gekozen, omdat het een duidelijke link met het onderwijs heeft. Achterliggende gedachte was om de leerlingen meer bewust te maken van de grote verschillen tussen leven in een land als Nederland of in een land als Benin in Afrika.

Na een aarzelende start in januari, mede door de corona omstandigheden (wat kan er wel en wat niet), kwam de actie steeds beter op gang en groeide het enthousiasme onder leerlingen en personeel. Mooi ook de inzet van de leden van de leerlingencommissie, die alle klassen langsgingen om de leerlingen te motiveren.

Hoogtepunt waren de drie actiedagen (en voor een paar klassen ook nachten) in april. In en om de school gonsde het van de activiteiten, variërend van verdiepings- en debatlessen tot sponsorlopen. Er werden auto’s gewassen, maaltijdpakketten bezorgd en er werd een veiling georganiseerd. De brugklassen schreven zelfs kaartjes in het Frans voor kinderen in Benin.

Prachtig om te zien hoe er via de diverse soorten acties steeds meer sponsorgeld binnenkwam op de actiepagina’s van W&D. Geweldig ook om het enthousiasme bij leerlingen en collega’s te zien. En dat alles onder de nog steeds geldende coronamaatregelen. Petje af ook voor de mensen die verantwoordelijk waren voor de organisatie en de planning van alle activiteiten. Lof voor de aanspreekpunten per klas die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Complimenten ook aan de mensen van Woord en Daad die achter de schermen en door middel van presentaties hun bijdrage hebben geleverd.

En tenslotte dankbaar naar onze God toe, die ons in staat heeft gesteld om op deze wijze iets te kunnen betekenen voor onze medemensen in Benin die het zoveel minder hebben dan wij. Want je zou door al dit enthousiasme bijna vergeten dat al die acties ook nog eens ruim € 31.000,- hebben opgebracht.

Deze bijdrage is van David Geuze, Wartburg College.