Nu veel excursies afgelast worden, komen er tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden om internationale contacten op te doen vanuit het klaslokaal. Scholen en groepen studenten kunnen een “interactief EP-gesprek” aanvragen: een onlinepresentatie door of een gesprek met een spreker van het Europees Parlement in één van de 24 officiële talen.

Het initiatief is nog in de opstartfase en als je een mail stuurt word je uitgenodigd om zelf ideeën in te brengen. Je kunt thema’s inbrengen die je belangrijk vindt en er is alle ruimte voor discussie!. Neem contact op met visit@europarl.europa.eu