De sfeer in de kleine groep zat er goed in.

Doel

Van 12 – 15 februari gingen we met een groep van 5 leerlingen uit Vwo 5 voor een uitwisseling in Hildesheim. Twee van de leerlingen bereiden zich voor op het Goethe examen in Vwo 6 en mochten in dat kader daarvan mee naar Duitsland. De andere drie leerlingen hebben zich vrijwillig aangemeld. Het doel van de reis was om te ervaren hoe het leven van Duitse jongeren eruit ziet en ook de verschillen en de overeenkomsten tussen het onderwijs hier en in Duitsland te ontdekken.

Bewust informeel

Er was geen echte opdracht aan verbonden, omdat het een verkennende reis was om te ontdekken hoe we in de toekomst verder kunnen samenwerken met het Evangelische Andreanum Gymnasium in Hildesheim. Wel hebben de leerlingen een persoonlijk verslag geschreven met plus- en minpunten en meegewerkt aan de Andacht en aan een mini taaldorp Nederlands

Aandacht voor de Andacht

Het programma was gevarieerd: samen koken op de eerste avond, invulling geven aan de ‘Andacht’ op de donderdagmorgen, lessen bijwonen en een excursie naar Goslar in de Harz. ’s Avonds was er tijd om beter met de gastgezinnen kennis te maken. Tijdens de laatste avond was er nog een gezamenlijke activiteit. De gesprekken n.a.v. de Andacht waren interessant en verrijkend. Onze leerlingen vertelden tijdens de Andacht iets over onze school als christelijke school in Nederland. Zij mochten vertellen hoe onze dagopeningen en het bidden voor het eten, het afsluiten van de dag er bij ons uitziet. Ook hebben we samen een psalm gezongen. Dat maakte veel indruk, omdat zij het in Duitsland niet zo kennen. Voor ons was het indrukwekkend om te zien hoe bijzonder het samen zingen voor de Duitsers was. Naast het vak, verbindt identiteit zo ook!

Vervolg

In juni hopen de Duitse leerlingen een tegenbezoek aan onze school te brengen. Zij gaan dan ook een minitaaldorp met onze leerlingen uit de 3e klas doen en lessen bijwonen. Ook staat er een excursie naar Rotterdam op de planning. Beide groepen zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten.

Bijdrage van Gerdien de Vries, docente Duits op CSG Prins Maurits, Middelharnis