“Building bridges, breaking down walls”. Met deze slogan timmert Atlantic Bridge nog steeds aan de weg. Een bescheiden maar mooie organisatie die ook voor scholen een rol kan vervullen, bijvoorbeeld door training te geven in het kader van interculturele communicatie. Juist in een tijd waarin fysieke uitwisseling lastig is, een mooie aanvulling op bestaande of nog op te starten projecten.