De tijd van rapportvergaderingen breekt weer aan. Misschien herken je het wel. De één corrigeert de laatste toetsen, de ander leest een boek (of de I&K nieuwsbrief), een volgende werkt alvast aan de planning voor het nieuwe cursusjaar. Zeker als je een cluster hebt en maar zo nu en dan één van jouw leerlingen langskomt is dat een nuttige invulling van de tussenliggende tijd. Voor deze verloren tijd en om alvast in vakantiestemming te komen hierbij een leestip. In het blad Sophie schreef Teunis Brand een artikel over de boeken van Raynor Winn (Het zoutpad en De wilde stilte), een schrijfster die het afgelopen jaar hoog op de lijst stond van veel gelezen boeken.  In haar boeken speelt de natuur een grote rol maar tegelijkertijd is er sprake van een bepaalde spagaat: we hebben God afgeschreven en beschouwen de natuur als machine zonder zin of doel, terwijl we tegelijkertijd (blijkbaar) niet anders kunnen dan betekenis ontlenen aan diezelfde natuur en er zelfs iets goddelijks in waarnemen. Brand sluit af met een duiding hiervan waarin de waarde van de christelijke filosofie blijkt. Lees hier het artikel! 
Lees het zeer waardevolle artikel Een met de elementen