Op zoek naar een boek waardoor je na het lezen ervan je kennis van de brede christelijke traditie weer hebt ge-update? Stop met zoeken en lees het boek ‘Goud in handen’ – Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers.

Wel zin of behoefte aan een klein stukje verdieping in de christelijke traditie? Geen zin of tijd om daarvoor tientallen centimeters aan boeken te lezen, waarbij het al lastig is om te kiezen waar te beginnen? Dan is dit boek een mooie manier om je te laven aan inspirerende, ontroerende en waardevolle teksten. Het lezen ervan heeft iets van water putten uit een diepe, heerlijk heldere bron.

Het boek is opgebouwd rondom vijf thema’s, namelijk:

I Komen en geloven in Christus

II De verkondiging van het Evangelie

III Doop en Avondmaal

IV Muzikaal intermezzo

V Reformatie, katholiciteit en het moderne leven

VI Voorlaatste en laatste dingen

Elk hoofstuk(je) bestaat uit een inleiding waarin een opinievormer kort schetst waarom hij of zij voor die tekst heeft gekozen en wat de inhoud is van het hele werk waaruit een deel is gehaald. Een citaat van de achterflap spreekt boekdelen. ‘In een tijd van secularisatie en kerkverlating is het een hoge roeping om het blijvend waardevolle van de christelijke traditie in herinnering te roepen, te bewaren en door te geven. Alle teksten weerspiegelen de wijsheid, waarheid en schoonheid van de christelijke traditie en kunnen een bijdrage leveren aan onze vorming tot bewuste en, in onze tijd, weerbare christenen’. De teksten laten zich makkelijk los van elkaar lezen. Zo kan er bijvoorbeeld moeiteloos gewisseld worden tussen ‘Zin in het leven’ van dr. A.A. van Ruler, ‘Belijden met Bach’ met een inleiding van A. Uitbeijerse of ‘Ego flos’ van Guido Gezelle. De vertaalslag van het gelezene naar de lespraktijk is vooral een kwestie van voorzichtig, ongekunsteld doorgeven van oud goud.

ISBN 9789402906646

484 pagina’s; ca. 30€