Geschiedenis – en cultuurdocent Matthijs Guijt leest en schrijft graag. Vooral bijzondere boeken die iets van de tijdgeest weerspiegelen en analyseren. Boeken die je (als docent) aan het denken zetten. Onlangs recenseerde hij ‘De seksuele revolutie’ van de auteur Gabriele Kuby. Het plaatst vooral de genderlobby in het perspectief van ware en vermeende vrijheid.

Onlangs wilde een Duitse topambtenaar het Duitse volkslied aanpassen: het woord ‘Vaterland’ moest plaatsmaken voor ‘Heimatland’. De NS spreekt haar passagiers niet meer aan als ‘dames en heren’ maar als ‘reizigers’. Diversiteitsambtenaren in verschillende Nederlandse gemeenten maken zich hard voor de aanleg van gaybrapaden. In Canada belde een trotse vader naar de oma van de zojuist geboren baby. ‘Is het een jongen of een meisje?’ ‘Dat laten we het kind zelf beslissen.’

Met dit soort nieuwsberichten zitten we midden in de thematiek van De seksuele revolutie, het boek van de Duitse, Rooms-Katholieke sociologe Gabriele Kuby (2012). Tijdens een privé-audiëntie bij de inmiddels emeritus-paus Benedictus XVI bood ze hem het boek aan. Uitgeverij De Blauwe Tijger verzorgde in 2017 een, helaas niet geheel foutloze, Nederlandse vertaling. Logischerwijs schrijft Kuby vanuit de Duitse context, waardoor sommige namen of situaties de Nederlandse lezers minder bekend zullen voor komen.

Kuby tekent protest aan tegen de gender-ideologie (‘gendermainstreaming’) waar steeds meer Europese samenlevingen van in de ban zijn geraakt. Ze signaleert dat er op bovennationaal niveau (EU, VN) invloedrijke en rijke LGBTI-lobbygroepen actief zijn die het traditionele waardensysteem rondom seksualiteit (de Bijbelse scheppingsorde) afbreken. Hun agenda draait, aldus Ruby, niet om tolerantie, maar om de bevoorrechting van niet-heteroseksuele minderheden. Wie zich daartegen verzet, wordt weggezet als homofoob, racist of vijand van mensenrechten. De deregulering van seksuele normen begint met seksuele voorlichting (‘indoctrinatie’) op scholen. Kuby spreekt van een cultuurrevolutie: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Allerlei taboes op het terrein van seksualiteit worden doorbroken, het nieuwe taboe is echter het verdedigen van de traditionele, christelijke standpunten.

De seksuele revolutie is een moedig boek en gaat lijnrecht in tegen de heersende tijdgeest. Ik heb het bovenal gelezen als een krachtig pleidooi vóór sterke gezinnen, vóór huwelijkstrouw, vóór de bescherming van het ongeboren leven en vóór de door God bedachte scheppingsorde. Met instemming citeer ik Antoine Bodar, die op de achterflap van het boek schrijft: ‘Waar het ideaal van de verbinding tussen man en vrouw in huwelijk en gezin tanend is, daar volgt verwildering die de menselijke orde verstoort. Want wie wind van vergendering zaait, zal storm van chaos oogsten.’

Auteur en titel
Gabrielle Kuby: De seksuele Revolutie
De vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid

Omvang
428 pagina’s

Prijs
€24,50

Uitgeverij
Uitgeverij De Blauwe Tijger

ISBN
978-94-92161-31-4