Wouter van Grootheest. Die naam zullen niet veel mensen in het VO kennen. Wie hebben we voor ons?

Een verbinder. Formeel relatiebeheerder vanuit de zakelijke opleidingen van onze hogeschool in Ede. Ik poog docenten in het VO in de regio te verbinden rond mediawijsheid en technologie. Dagelijks maak ik met MBO en HBO studenten en ondernemers mediaproducten. Op dit moment organiseer ik nu ook een design lab op de CHE: dagelijks zoekend naar kansen, verbindingen en innovaties zoals rond VR. Een relatief vrije ondernemer met een CAO…

Welke drijfveer bracht u in het christelijk onderwijs?

Leuk dat je er naar vraagt: een belangrijke vraag ook waarom ik in dit Netwerk actief wil worden. Want eigenlijk brachten niet zozeer drijfveren als wel personen en situaties mij bij het orthodox hoger onderwijs, dus op de CHE. Uiteindelijk zijn het mensen die toch iets in je kwaliteiten als ontwikkelaar zien, en er zijn altijd wel vacatures dus situaties. Het vak Video aan communicatiestudenten en Film bij de CHE minoren kreeg ik door kansen. Je kunt het toevallig noemen maar die jas past nog steeds het beste.

En bent u dan vooral pedagoog, vakidioot of didacticus?

Voor film, filmgeschiedenis en filmtheorie kun je mij altijd wakker maken dus daarin een idioot. Ik ben al sinds mijn EH tijd een beeldjunk die ouderwets lineair kijkt. Maar helaas ben ik geen wetenschapper of specialist. Als generalist ben ik een brede onderwijsman die jarenlang VO docenten les gaf rond e-didactiek en vorig jaar nog VMBO docenten leerde kennismaken met werkplaatsen. Ik heb me altijd bij technologie thuis gevoeld. Zo begon ik in 1996 in het MBO met online didactiek en rond 2000 met digitale video. Toch ben ik zelf een minimale gebruiker. Meer en meer kom ik er achter dat ook het onderwijs in een makers-samenleving terecht is gekomen. Wat vertelt dat ons over docenten in spe?

Op welke wijze bent u momenteel  verbonden aan het onderwijs?

Ik organiseer steeds kennis binnen praktijken, vanuit de verbindingen van buiten naar binnen gedacht. Dat is een typisch onderwijskundige zin maar dekt wel mijn dagelijks werk. Ik probeer daarbij nog een zekere omzet met winst te creëren en zoek altijd meerwaarde. Dat doe ik in de MediaHUB, een publiek private onderneming waarin vormgeving, media en technologie dagelijks voorbij komen. Vanaf dit jaar met diverse collegae, specialisten op video & streaming, onderzoek en grafische vormgeving. Tijdelijk fysiek op de CHE bezig met een innovatie lab waarin we usability testen.

Nu u toch bezig bent: welke waardevolle ervaring of tip zou u graag willen delen?

Als je werk je veel bezig houdt, neem dan een grote hobby. Als ik het druk heb dan weet ik niet altijd de rem te vinden. Zo moet ik dagelijks even gamen en mezelf leeg maken, leven mijn vrouw en ik in een klein huis met een grote tuin, ligt er een groot aantal boeken ongelezen, en staat er een onderhoud vragende  2CV in de garage en een Hammond orgel in de voorkamer.

U bent voor één dag onderwijsminister. Wat wilt u voorgoed vastleggen en wat voorgoed schrappen?

Voorgoed schrappen we veel subsidies. En we leggen twee zaken vast: verplichte kennisdeling met uitwisseling van good practises, en terugbetaling van subsidies die zonder rendement blijven.

Naast onderwijs heeft u een andere grote passie. Iets met kunst en ict…We zijn nieuwsgierig!  

Mijn passie ligt inderdaad bij zulke en andere crossovers. Ik zou graag de MediaHUB in verbinding met de CHE als kenniscentrum willen uitbouwen, met vragen uit het VO en met verbindingen vanuit het HBO. Dit omdat er in Nederland geen expertise centrum is dat zich met zin, betekenis en de creatieve industrie bezig houdt. Vanzelfsprekend nauw verbonden aan het onderwijs, en vooral: met aandacht voor onze christelijke traditie.

En breder: waar is in het christelijke onderwijs systematisch en duurzaam aandacht voor onderzoek naar de vele verschijnselen van de populaire cultuur, van zin tot vermaak, van Netflix tot gaming, van VR en tekenende robots in 3D?

Kortom, kunnen we binnen I&K christenen verbinden rond onderwijs en bezinning rond de hedendaagse (technologische, expressieve) cultuur en als educatieve reisgenoten op weg gaan?

Het christelijk onderwijs staat, op z’n zachts gezegd, nogal in the picture. Wat heeft het christelijk onderwijs volgens u nodig om vitaal en relevant te blijven?

Allereerst moet je de wereld van de sterkste tegenstanders van Artikel 23 goed kennen. Vergeet niet dat het merendeel van de culturele en creatieve sector links-kritisch is en dat libertijnse partijen het meest uitgesproken tegen deze zuil zijn. Maar kunstpraktijken en creativiteit hoeven we niet over te laten aan libertijnen en modernisten. Vandaar mijn roep om systematische bezinning en het zoeken naar versterking. Aandacht voor je eigen Traditie (met een hoofdletter) en innovatie kunnen wel degelijk samen gaan.

Ten tweede: juist als je jaren lang allerlei vakken hebt gegeven, het onderwijssysteem met haar zwakten kent of studenten hebt begeleid, ontdek je de kracht van een christelijke omgeving. Juist omdat we christelijk zijn kunnen we in broedplaatsen zinvragen stellen en de wereld om ons heen confronteren met en vooral vanuit onze ideologie.

Vitaal en relevant zijn we al, met veel bevlogen docenten. Maar instrumentalisme, bureaucratie en individualisme hebben ook een keerzijde. Het onderwijs is een kwetsbare praktijk.

Tot slot: het christelijk onderwijs is een sterk merk, net als de nieuwste Afrikaanse school in de Bijlmer of de vijfde Vrije School in het Centrum van Amsterdam. Orthodoxe PC scholen zijn richtingsvrij, wat mij betreft, in de nieuwste onderwijswet van 2021: ‘vrij’ krijgt zo weer de oude betekenis van ‘vrij van te veel overheidsbemoeienis’. Vrij in de zoektocht en vrij in de kunsten!

Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief?

Uit het mooie, recente boek Kunst D.V.: “Gods kind zijn betekent in de vrijheid gesteld worden – de christelijke vrijheid waar Christus zelf en Paulus in zijn brieven veel over zeggen.” Een citaat van de kunsthistoricus Hans Rookmaaker (blz. 112). Ik koop veel tweedehands boeken, vanaf dat ik op kamers ging in 1982. Een van mijn eerste nieuw aangeschafte boeken was dus van hem.

En als tweede een (niet originele) zin van Tolkien, die ik ook drie CHE afstudeerders vorige maand mocht meegeven: “Home is now behind you, the world is ahead!” Bijbels gesproken: we hebben hier geen blijvende stad dus leef ontspannen vanuit het geloof in een betere wereld.

Drs. Wouter van Grootheest, verbonden aan CHE, heeft ervaring met de vakken Film, media en ondernemen. Hij heeft 12 jaar leservaring in het MBO, 16 in het HBO. 

Meer weten over zijn plannen en bezigheden rondom de Media-hub? Lees dan ook het artikel elders op onze site.