Wat bent u vooral: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog?

Ik denk pedagoog, omdat ik het mooi vind om een stukje mee te mogen lopen met jongeren in hun ontwikkeling en daaraan bij te dragen. Het liefst doe ik dat vanuit het geloof en vanuit mijn vak Economie.

Welk element typeert al uw lessen?

Dat de tijd altijd te snel gaat en er zoveel te vertellen en te doen is samen met de leerlingen.

U bent voor één dag onderwijsminister. Wat wilt u voorgoed vastleggen en wat voorgoed schrappen?

Ha, dat zou fantastisch zijn! Ik zou de vrijheid van onderwijs, de financiële middelen die beschikbaar zijn vanuit het NPO en de hantering van studiepunten voorgoed vastleggen. Tegelijkertijd zou ik de lumpsum financiering willen terugdraaien en de verplichte onderwijstijd voorgoed schrappen.

Nu u toch bezig bent: welke waardevolle ervaring of tip zou u graag willen delen?

In het geloof zijn we allemaal broeders en zusters in Jezus Christus. Dat besef heeft me vaak geholpen in de les of in gesprekken met leerlingen, om te leren kijken naar hun diepere ik en wat hun beweegredenen zijn. Ook van die leerling in de klas waarvan ik soms denk ‘Grrrr!!’. Want ook al ben ik ouder, heb ik meer gestudeerd en ben ik nu toevallig de docent, in gesprekken met een leerling of een klas hebben juist zij mij wat laten zien van God en het geloof. Dat vind ik zo waardevol en bemoedigend om te ervaren hoe God werkt door zulke jonge mensen.

De leerlingen verlaten uw lessen en school. Wat hoopt u dat ze zich daarover over 25 herinneren?

Dat ze zich welkom en gezien voelden.

U werkt op een christelijk school. Wat onderscheidt uw vaklessen van diezelfde lessen op een niet-christelijke school?

Dat de economie zoals we die nu met elkaar beleven niet dé context is waarin we leven. De hedendaagse economie drijft op schaarste bij u, jou en mij veroorzaakt door onze onbegrense behoeften en onze beperkte middelen. We worden overspoeld door het aanbod van allerlei producten en diensten die ons beloven de tekortkomingen die we op allerlei vlakken in ons leven ervaren zogenaamd op te lossen. Dit marktmodel tezamen met de homo economicus is het uitgangspunt van het examenprogramma Economie. Op een christelijke school mag ik gelukkig aan de leerlingen vertellen dat we door ons geloof mogen uitzien naar een toekomst waarin al onze behoeften zijn vervuld en er geen schaarste meer is. En waarschijnlijk is het vak Economie er dan ook niet meer, haha.

U gaat stoppen met uw werk als docent. En nu…?

Ik wordt financial controller bij CuraMare in Dirksland.

In het verleden bezocht u een Tweedaagse van het I&K. Wat is u daarvan bijgebleven en wat zou u potentiële deelnemers willen zeggen?

De tweedaagse van het I&K is heel waardevol om met andere docenten van andere scholen te delen hoe je christelijk onderwijs in de lespraktijk kunt brengen. Ook vond ik het fijn om te ervaren dat je niet alleen worstelt soms met het onderwijs van de waan van de dag. Een hele mooie opdracht die ik van de tweedaagse heb meegenomen gaat over de verschillende identiteiten die elk mens heeft. In de les heb ik deze opdracht gekoppeld aan identificatiefiguren uit de Bijbel. Tegen potentiële deelnemers zou ik willen zeggen; de tweedaagse van het I&K geeft je brandstof voor het christelijk onderwijs in de praktijk van alle dag.

U verlaat het onderwijs. Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief?

Een Bijbeltekst die mij veel houvast geeft en wat ik de leerlingen ook graag meegeef.: ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’

Liesbeth Keijzer-Westhoeve heeft 9 jaar onderwijservaring en is verbonden aan CSG Prins Maurits, Middelharnis.