Wat bent u vooral: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog? 

Vakpedagoog. Niet dat ik heel erg onderlegd ben, maar ik vind mijzelf niet op het niveau van kennis zitten om mijzelf een vakidioot te noemen en ik haal het meeste energie uit contact met de leerlingen. Daarvoor ben ik ook het onderwijs ingegaan.

Welk element typeert al uw lessen? 

Interactie met leerlingen en dan vooral in gesprek gaan met leerlingen en luisteren naar leerlingen. Ik wil in mijn lessen ook gewoon de ruimte hebben om te praten over onderwerpen die de leerlingen bezig houden. In het kader van burgerschap is het ook belangrijk om hen daarin ruimte te geven.

U bent voor één dag onderwijsminister. Wat wilt u voorgoed vastleggen binnen het onderwijs? 

Vastleggen: Het aantal lessen dat nodig is bij een fulltime aanstelling verminderen, zodat er veel meer aandacht gegeven kan worden aan de voorbereiding en kwaliteit van de lessen en het mentoraat. Nu is er niet altijd evenveel tijd om alle taken goed uit te voeren.

Schrappen: Geen direct idee, zou eerder zeggen dat er meer bij moet.

Nu u toch bezig bent: welke waardevolle ervaring of tip zou u graag willen delen? 

Luister naar de leerling. We denken vaak sterk vanuit het idee dat we moeten sturen en kennis moeten overbrengen. Daarnaast moeten we echter ook luisteren naar de leerlingen. Je moet dus alle rollen van de docent vervullen.

U hebt een onderwijscarrière, maar mag helemaal opnieuw beginnen. Wat zou u heel anders aanpakken? 

Ik had graag ook nog een pedagogische studie gedaan en pas daarna sociologie zijn gaan studeren. Daarnaast was ik in het begin niet altijd even uitgesproken in mijn mening en overtuigingen. Dit heb ik inmiddels meer kunnen loslaten

U werkt op een christelijk school. Wat onderscheidt uw vaklessen van diezelfde lessen op een niet-christelijke school? 

Als er maatschappelijke problemen worden besproken, zoals bijvoorbeeld de problematiek die je terugziet in de rel rondom Voice of Holland, dan kun je daar vanuit Bijbels perspectief naar kijken. Hoe wil God dat wij als mannen omgaan met vrouwen. Hoe je het ook wendt of keert, je kunt bij elke kwestie altijd terugkeren naar wat de Bijbel zegt. Op andere schoolsoorten is dit toch anders. Hier is het hét fundament. Het eist niet altijd de hoofdrol op, maar keert altijd terug. Ik vergelijk het maar met de fundering van een huis: het is niet altijd even zichtbaar, maar zonder de fundering zou het huis instorten.

De leerlingen verlaten uw lessen en school. Wat hoopt u dat ze zich daarover over 25 jaar herinneren?

In ieder geval dat ze op een school hebben gezeten waar het een fijne en veilige leeromgeving voor hen was. Een omgeving waar docenten met een open en eerlijk vizier hen tegemoet getreden hebben en waar zij serieus genomen zijn.

Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief? 

Je weet niet alleen meer dan je denkt maar ook meer als je denkt.

Jeroen Molenaar heeft 6 jaar onderwijservaring en werkt als docent Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen op Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Guido de Brès