Wat bent u vooral: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog? 

Misschien ben ik een vreemde eend in de bijt. Met alle drie wil ik wel wat. Mijn hart ligt vooral bij de pedagogisch- didactische kant van het leidinggeven in een veilige omgeving voor jongeren. Dat vraagt bevlogen collega’s die in gezamenlijkheid ontwikkelen.

Welk element typeert al uw lessen? 

Vul het woord ‘lessen’ hier maar in voor ‘leidinggeven’. Centrale begrippen in het leidinggeven zijn wat mij betreft ‘visie, waardengericht onderwijs, planmatig handelen en ontwikkelruimte om creativiteit te stimuleren’. Daarbij is het doorlopend gesprek over identiteit wenselijk. Van een 8 tot half vier mentaliteit hou ik niet.

U bent voor één dag onderwijsminister. Wat wilt u voorgoed vastleggen binnen het onderwijs? 

Ik zou scholen ontwikkelruimte bieden om binnen de kaders van de huidige wet en met een minimum aan bureaucratie maximaal te faciliteren. Daar hoort in ieder geval een jaarlijkse prijsindexatie bij.

Nu u toch bezig bent: welke waardevolle ervaring of tip zou u graag willen delen? 

Zoals gezegd is het gesprek over identiteit nodig. Ik adviseer iedere school een aantal keren per jaar een Bijbelstudie met de teams te organiseren. Dat maakt kwetsbaar ( en is daarmee een kracht), geeft verbinding en leidt tot het delen van ervaringen die verrassend toepasbaar zijn in de praktijk van iedere dag.  De betrokkenheid op de identiteit wordt er significant hoger door.

U hebt een onderwijs carrière, maar mag helemaal opnieuw beginnen. Wat zou u heel anders aanpakken? 

Ik zou in ieder geval hetzelfde beroep kiezen en denk inmiddels dat onderwijs een beetje in de genen zit. (Drie van de vier zoons werken ook in het onderwijs). Mijn eerste jaren van het leidinggeven kenmerken zich door een zeker fanatisme. Dat ben ik door de ervaring wel verleerd.

U werkt op een christelijk school. Wat onderscheidt uw vaklessen van diezelfde lessen op een niet-christelijke school? 

Binnen de rol die ik mocht vervullen was ik er steeds op uit om te zien hoe men op reguliere scholen onderwijs vorm geeft. Daarvan heb ik veel geleerd. Dat geldt ook voor het organiseren van schoolbegeleiding en andere vormen van ondersteuning. Reguliere scholen hielden mijn identiteitsdenken op scherp.

De leerlingen verlaten uw lessen en school. Wat hoopt u dat ze zich daarover over 25 jaar herinneren?

Ik hoop dat de leerlingen zich kunnen herinneren dat het een veilige school was en dat ze in de collega’s het goede voorbeeld hebben gezien. Anders gezegd: ‘Dat ze weten dat ze op school zijn gevormd’.

Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief? 

Ik kreeg ooit van een reguliere instantie een visitekaartje. Aan de ene kant was het een spiegeltje en aan de andere kant stond de zin: ‘Wat je ziet ben je zelf’.

Als je deze zin dagelijks in je meedraagt dan kun je het niet meer alleen. Dan heb een ander nodig. Ja, de ANDER!

Henk Guiljam was 35 jaar leidinggevende op het Calvijn College in Krabbendijke. Daarvoor werkte hij 7 jaar in het po. Sinds 2 jaar is Guiljam projectleider vorming&burgerschap.