Gerrit Hagens: docent Godsdienst, Klassieke Talen en Wetenschap&Levensbeschouwing aan De Passie, Utrecht. Hij heeft 24 jaar leservaring in het voortgezet onderwijs gewerkt.

Wat bent u het meest: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog?

Vakidioot als pedagogisch rolmodel

 Welk element typeert al uw lessen?

Proberen iedereen mee te nemen in het verhaal dat je te vertellen hebt. Steeds weer er aan werken dat hetgeen je wilt meegeven, ook ‘ landt’.

U bent voor één dag onderwijsminister. Wat wilt u voorgoed vastleggen binnen het onderwijs? 

Meer ruimte geven voor de individuele manier van leren. Het onderwijs is te veel gericht op de ‘ gemiddelde leerling’, die niet bestaat. Geef de ruimte om te laten zien, dat leren leuk is, en dat mensen kunnen en mogen excelleren.

Nu u toch bezig bent: welke waardevolle ervaring of tip zou u graag willen delen? 

Heb respect voor je leerlingen als mede-mensen. In de klas is er sprake van ongelijkheid, en dat moet ook. Tegelijk ben je als mensen aan elkaar gelijkwaardig. Een leerling is in school eigenlijk een belangrijke ‘ervaringsdeskundige’. Laat merken dat zijn/haar mening ertoe doet.

U hebt een onderwijs carrière, maar mag helemaal opnieuw beginnen. Wat zou u heel anders aanpakken?

Mijn onderwijscarrière kreeg vorm na en naast mijn ‘carrière’ als predikant en onderzoeker. Die combi heeft mij ervoor bewaard in sleur en routine te vervallen. Merkwaardigerwijs heb ik deze ‘ combi’ niet gezocht, maar is die mij min of meer overkomen. Als ik opnieuw zou beginnen, zou ik deze combi bewust zoeken.

U werkt op een christelijk school. Wat onderscheidt uw vaklessen van diezelfde lessen op een niet-christelijke school? 

Op de Passie komen vrijwel alle leerlingen uit een christelijk ‘milieu’. Die herkenning schept een band. Die herkenning geeft je ook de mogelijkheid meer jezelf te zijn, open te zijn over wie je bent en waar je staat.

Het bepaalt ook de richting van je onderwijs. Het gaat om veel meer dan kennis bijbrengen, zodat leerlingen in staat worden gesteld een zo goed mogelijke maatschappelijke functie te bemachtigen.

Het ‘vormend’ karakter van het onderwijs komt daardoor m.i. ook meer tot z’n recht: het gaat er niet om, hoeveel je straks verdient, maar dat je op je eigen plek je gaven kan inzetten voor een hoger doel dan alleen je eigen welzijn.

De leerlingen verlaten uw lessen en school. Wat hoopt u dat ze zich daarover over 25 jaar herinneren?

Ik hoop dat ze met plezier op mijn lessen terug zien, en dat ze iets kunnen met wat ik hen heb mogen meegeven.

Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief? 

Onderwijs kent vele facetten, maar laat de onderwijsINHOUD altijd met stip bovenaan staan!

 

Nawoord vanuit het I&K: Gerrit Hagens heeft jaren deel uitgemaakt van de regiegroep van het I&K-netwerk. Nu Gerrit gepensioneerd is, heeft hij ook die taak neergelegd. We danken hem hartelijk voor zijn kundige en enthousiaste inzet en zijn dankbaar dat hij zijn gaven ook hierin heeft aangewend om het principe ‘Identiteit & Kwaliteit’ vorm te geven. 

Aanvulling: tijdens zijn vakantie in Kroatië, is Gerrit plotseling overleden. Ingrijpend, zo enkele maanden nadat het I&K dit mooie interview van hem plaatste. We wensen de nabestaanden troost en geduld toe om dit overlijden een plaats te geven.