Wat bent u vooral: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog? 

Vooral een pedagoog. Lesgeven is gaaf, mooi! Kennis overdragen, jazeker. Maar wat miste ik tijdens de online lessen en wat ik zo waardeer aan het docentschap is de echte aandacht van leerlingen. Juist het praatje aan het begin van de les, de discussies tijdens de les (veelal n.a.v. de vakinhoud) het even aan het bureau blijven hangen van de leerlingen aan het einde van de les; het uit de ogen af kunnen lezen hoe de leerlingen zich voelen. Juist het ‘echte, fysieke’ contact vind ik waardevol. Ik denk dat ik mede daardoor het docentschap zo waardeer. Juist het mens-zijn; de vorming van leerlingen.

 Welk element typeert al uw lessen? 

Ik heb een dochter van 6 jaar. Zij houdt ook van jufje spelen, van alles regelen voor haar ‘fictieve’ kinderen (poppen), muziek maken en verhalen vertellen. De laatste tijd zijn de lessen wat veranderd. Er staat nu een laptop op haar bureau. Ze heet de leerlingen welkom in de Zoomles: ‘Gelukkig, iedereen is aanwezig! We gaan beginnen. Luister maar, ga maar lekker zitten en denk mee….’ En ze vertelt haar verhaal.

Tja, zo moeder zo dochter zou je kunnen zeggen. Verhalen lezen, verhalen voorlezen, verhalen vertellen, zo ontzettend mooi om te doen jongeren. Fictie is veelal de leidraad van mijn les. Ik wil leerlingen graag warm maken voor een verhaal, zodat ze merken dat boeken lezen ook een vorm van ontspanning kan zijn; even geen scherm of mobiel. Daarnaast is het ook een vorm van rust aan het begin van de les en het kan een aanzet zijn voor het vervolg van de les. Of het nu gaat over de verhaalanalyse, werkwoordspelling, formulering of over het verhaal zelf. Jong en oud kun je altijd boeien met een verhaal; samen op ontdekkingstocht gaan. Ik ben van mening dat je elke lesinhoud voor het vak Nederlands kunt koppelen aan een verhaal. Probeer het eens!

U bent voor één dag onderwijsminister. Wat wilt u voorgoed vastleggen en wat voorgoed schrappen? 

Als ik voor één dag onderwijsminister was dan zou ik vastleggen dat docenten een sabbatical kunnen opnemen (betaald verlof), zodat docenten zich kunnen verdiepen in thema’s die van belang zijn voor leerlingen en docenten. Daarbij zou je kunnen denken aan: Versterkt leesonderwijs of Slim leren (Implementatie van executieve vaardigheden in de vakles). Op die manier hoeven onderwijsveranderingen niet ‘zomaar’ tussendoor uitgewerkt worden, maar kunnen teams doordacht keuzes maken.

U werkt op een christelijk school. Wat onderscheidt uw vaklessen van diezelfde lessen op een niet-christelijke school? 

Als christelijke pedagoog hoop je dat jouw les een ‘venster op de hemel’ is, zoals mijn oud-docent dhr. E. Macay in zijn boek verwoordt. De jaren die ik gestudeerd heb aan de pabo waren hierin voor mij een voorbeeld, zeer zeker vormend.

De Bijbel staat vol verhalen en gedichten. Juist door veel aandacht te nemen voor het leesonderwijs, verhalen en teksten te lezen en daarbij ook gebruik te maken van de Bijbel, maak je de leerlingen vaardig in het lezen en geef je ze tekstinzicht. Vooral nu de leerlingen veel korte teksten en berichten (online) lezen, kost het hen nog meer moeite om tijd te nemen voor de betekenis van een Bijbeltekst. Weer een meerwaarde van het christelijk onderwijs.

Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief? 

Ondertussen zijn de basisscholen weer open. Wat hebben de kinderen hun echte juf en hun klasgenoten gemist. Samen spelen, samen praten, samen lachen en misschien… samen verdrietig zijn. ‘Gewoon’ weer samen. En wij in het voortgezet onderwijs mogen nog wat langer de online lessen verzorgen. ‘Mam, als het altijd zo blijft, dan word ik nooit juf ‘op de grote school’, want dan moet je de hele dag met die laptop werken.

Ouders, jongeren, docenten, we hebben de ‘gewone’ lessen opnieuw leren waarderen. Laten we dat vasthouden!

Elise ter Harmsel is docente Nederlands, Studievaardigheden en Remedial Teacher op Jacobus Fruytier, locatie Rijssen.