Met wie hebben we het interview deze keer? 

Mijn naam is Anne-Peter Paul, ik ben getrouwd met Lidewij en samen hebben we drie dochters, Louise, Sophie en Esméé. Sinds 2007 werk ik op het Wartburg College, locatie de Swaef als leerkracht maatschappijleer en maatschappijkunde.

Wat spreekt u het meeste aan in uw huidige functie binnen het onderwijs?

Als adjunct-directeur mag ik me met allerlei onderwerpen bezighouden die de toekomst van het onderwijs op onze locatie bepalen. En daarmee dus ook de manier waarop we de jongeren op onze school les geven en begeleiden. En dat is ook wat mij aanspreekt in het lesgeven. Het contact en het gesprek met de leerlingen waarin we onze boodschap aan hen overbrengen.

U bent onlangs toegetreden tot de regiegroep van het I&K-netwerk. Waarom is volgens u de verbinding tussen vak en identiteit nodig? En hoe zou dat bijvoorbeeld vorm kunnen krijgen?

Een sterke verbinding tussen identiteit en het vak is nodig omdat er nog zoveel ongebruikte kansen liggen om dit over te brengen aan onze leerlingen. Ik heb zelf gemerkt hoe gemakkelijk de koppeling tussen de Bijbelse boodschap en het vak naar de achtergrond verdwijnt. Zeker bij de examenvakken waar er een belangrijke focus ligt op het resultaat dat behaald moet worden. En dan heb ik het over het vak maatschappijkunde waarbij het juist heel voor de hand liggend is om de link te leggen tussen identiteit en het vak. Wat mij betreft is het nodig om er blijvend aandacht voor te vragen.

Nu u toch bezig bent: welke waardevolle ervaring of tip zou u graag willen delen?

De meest waardevolle ervaringen in het onderwijs zijn voor mij de persoonlijk contacten met leerlingen. Echt contact kan alleen als je ook iets van jezelf laat zien. In dit contact kun je met interesse en aandacht voor leerlingen echt iets in hun persoonlijke ontwikkeling betekenen. En dat maakt het waardevol voor mij.

U hebt een onderwijscarrière, maar mag helemaal opnieuw beginnen. Wat zou u heel anders aanpakken?

Ik zou met meer aandacht mijn lessen voorbereiden en geven. In het begin was ik teveel bezig met de inhoud die doorgegeven moest worden. Nu zou ik meer aandacht geven aan het gesprek met de leerlingen over de inhoud en wat dat voor hen persoonlijk betekent.

U werkt op een christelijk school. Wat onderscheidt handelen daar van het werken op een niet-christelijke school?

Op het Wartburg College heb ik alle ruimte om aandacht aan te geven aan identiteit en om identiteit te verweven met de lesstof, zonder daarbij objectief te moeten zijn. Ik kan verder bouwen op wat leerlingen van thuis en vanuit de kerk meekrijgen. Daarbij is het wel belangrijk om het contact en het gesprek met andersdenkenden een plek te geven. Juist omdat dit contact ervoor zorgt dat er vragen ontstaan bij jongeren waarover we in gesprek kunnen.

De leerlingen verlaten uw lessen en school. Wat hoopt u dat ze zich daarover over 25 herinneren?

Dat ze niet alleen geleerd hebben voor een goed resultaat op het examen. Dat er ruimte was voor hun vragen.

Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief?

Ik heb niet echt een inspirerende spreuk. Wat ik wel wil delen is dat het mij iedere keer weer opvalt dat we als leerkrachten zoveel kunnen betekenen in de ontwikkeling en de karaktervorming van een leerling. Wat we doen, wat we zeggen, wat we laten zien, doet er echt toe.

Anne-Peter Paul is leerkracht maatschappijkunde en Adjunct-directeur afdeling Zorg & Welzijn aan Wartburg College, Locatie de Swaef en heeft 13 jaar leservaring.