Ok, let’s start. Wie hebben we hier voor ons?

Graag wil ik me voorstellen aan de lezers van deze nieuwsbrief. Mijn naam is Annah Kooman en kom uit Zierikzee (Zeeland). Op dit moment ben ik werkzaam op de CSG Prins Maurits in Middelharnis als Maatschappelijke Diensttijd- coördinator. De Prins Maurits is mijn oude middelbare school, waar ik nog niet heel lang geleden ben geslaagd. Naast deze job studeer ik ook Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar ik op kamers zit.

Aha, een oud leerling dus die zich inzet voor het onderwijs op de PM. Hoe kom je daar zo bij? Wat heb je met onderwijs?

In mijn tijd op de middelbare school vond ik, eerlijk is eerlijk, de lokalen het minst uitdagend. Daarom heb ik altijd, naast het reguliere onderwijs, extra dingen en projecten gedaan op school. Denk daarbij aan de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, tutoraat, eXplore-5 (extra vak) en andere projecten. Hierdoor leerde ik de organisatie achter de school kennen wat mij onwijs boeide en werd ik steeds beganer met de school en haar leerlingen.

Toen ik mijn examen op de Prins Maurits had afgerond was het tijd voor een nieuwe stap en ging ik studeren in Rotterdam. Echter was deze start in corona-tijd, waardoor al mijn colleges en lessen online waren en geen enkele mede student echt goed leerde kennen. Hierdoor mistte ik de gezelligheid en betrokkenheid van ‘mijn schooltje’, waar ik altijd veel te vinden was. Daarom besloot ik halverwege het cursusjaar om mij, op een andere manier, weer in te zetten voor het onderwijs.

Het leeftijdsverschil tussen de leerlingen die nu op school zitten mijzelf is niet erg groot. Dat kan soms onhandig zijn, maar ik zie er een erg groot voordeel in. Tijdens mijn periode op de Prins Maurits merkte ik al dat leerlingen soms meer tegen een leeftijdsgenoot durven te zeggen, dan tegen een docent. Tussen docent-leerling kan toch meer afstand gevoeld worden. Daarom hoop ik in mijn werk op de school het leeftijdsvoordeel zo goed mogelijk in te zetten en op een laagdrempelige en amicale manier mee te denken met de leerling.

Ok, duidelijk. Maar wat doe je dan nu eigenlijk precies? Want je geeft geen les, neem ik aan…

Ik geef inderdaad geen les! Dat zou ik wel heel leuk vinden, maar daar heb ik op dit moment de tijd niet voor. Samen met mijn collega Gijske Meinster ben ik namelijk erg druk met het opzetten van een nieuw project op de Prins Maurtis. Dat is het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) project.

De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, iets doen voor een ander en daar zelf ook iets van leren. Zo geeft MDT- onderwijs leerlingen de kans om onder schooltijd aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie in de buurt. Dit kunnen veel verschillende sectoren zijn.

Hierdoor ontmoeten leerlingen nieuwe mensen met andere achtergronden en ontwikkelen ze nieuwe talenten. Deze nieuwe talenten en skills kunnen ze dan inzetten voor de maatschappij, waardoor de wereld een stukje mooier wordt.

In mijn rol als MDT-coördinator ga ik het gesprek aan met leerlingen. Daarbij bespreken we hoe ze hun MDT willen invullen en wat ze in deze periode willen leren. Samen met de leerling(en) zoeken we dan een passende MDT-werkplek waar de leerling, individueel of met een vriend(in), zijn MDT kan doen.

Mooi! Maar waarom zou een school als de PM daar aandacht aan besteden? 

De Prins Maurits is onwijs actief op het gebied van internationalisering en andere project, naast het reguliere onderwijs. Hierdoor wordt de leerling de kans geboden om hele gave ervaringen op te doen en nieuwe herinneringen te maken. Dit zijn ervaringen en herinneringen die niet gevormd worden in de schoolbanken. Persoonlijk heb ik altijd deze kansen als erg waardevol gezien. Het onderwijs is veel meer dan alleen schoolboeken!

In mijn werk als MDT-coördinator koppel ik de leerling aan nieuwe ervaringen en herinneringen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld doelen van loopbaan oriëntatie meegenomen worden. Zoals bijvoorbeeld een leerling zich afvraagt of het onderwijs iets voor hem/haar is, koppel ik deze leerling aan een basisschool waar zij/hij voor een langere tijd kan meelopen. Hierdoor ontdekt de leerling of zijn/haar passie hier wel of niet ligt.

Dus dat betekent eigenlijk dat andere scholen dat ook ongeveer zo zouden moeten doen? 

Het idee achter MDT- onderwijs is dat het steeds meer een plek krijgt in het reguliere onderwijs. Hierdoor wordt het steeds gewoonlijker om MDT te doen op de middelbare school. De missie van MDT-onderwijs is: elke jongere krijgt de kans om binnen onderwijstijd een MDT te doen. Daarvoor is natuurlijk nodig dat andere scholen ook enthousiast over MDT worden en dit project ook gaan starten.

Daarmee hopen we MDT te kunnen koppelen aan de opleiding van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van MDT aan onderwijsonderdelen, zoals keuzemodules, vakken of het PWS.

Tot slot: op welke manier heb jij in deze job te maken met de identiteit van de school? 

Vanuit de Christelijke identiteit die de school heeft kijken we altijd hoe we de ander kunnen helpen. Zo hebben wij als christen de Bijbelse opdracht om onze naaste lief te hebben, naar het voorbeeld van Jezus Christus. Dit sluit erg goed aan op het doel van de maatschappelijke diensttijd, waarbij we mensen helpen die het moeilijk hebben.

Doormiddel van MDT krijgt een leerling de kans om nieuwe mensen te ontdekken, die anders niet snel op hun pad komen. Hierdoor komen ze in aanraking met andere generaties, culturele en sociale achtergronden dan hun eigen bubbel. Ze leren hun christelijke identiteit uit te dragen in een beschermde omgeving en zich dienstbaar op te stellen voor de ander, met hun eigen talenten en kwaliteiten. Iedere leerling doet dat op zijn/haar eigen manier wat onwijs waardevol is!

Voor we echt afronden: welke onvergetelijke ervaring of waardevolle tip zou je willen delen met de lezers van de I&K-nieuwsbrief? 

Wat ik nog zou willen delen met de lezers van de I&K-nieuwsbrief is een persoonlijke ontwikkeling die ik heb doorgemaakt tijdens mijn middelbare schooltijd. Op de Prins Maurits heb ik een onwijs fijne tijd gehad. Er was veel ruimte voor gezelligheid, maar ik heb vooral in een beschermde omgeving veel geleerd over mijzelf en anderen.

De middelbare school is een belangrijke plek, waar de reis van een jongere start. Een reis van persoonlijke ontwikkelingen en vorming. Daarbij komen vragen naar boven als: wie ben ik, wat is mijn mening en wie ben ik voor de ander. Dit zijn belangrijke vragen die de ruimte moeten krijgen in een beschermde omgeving, waar het onderwijs een rol in speelt.

Probeer deze persoonlijke ontwikkeling van de jongere dus niet, in de drukte van de dag, uit het oog te verliezen. Geef ze de kans en ruimte om zichzelf te ontwikkelen en een eigen mening te vormen. Laat daarin de dienstbaarheid en liefde van Christus zien. Hierdoor leert een leerling de normen en waarden eigen te maken. Waardoor ze stevig in hun schoenen staan en klaar zijn om hun plek in deze samenleving als burger in te nemen.

Hartelijk dank, Annah , voor dit openhartige interview!

Meer over MDT op RD.nl