Wat bent u vooral: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog?

De eerste gedachte is “geen van drieën, maar van alle drie wat”. Ik vind het fijn om kennis over te dragen aan leerlingen, waarmee zijzelf een beeld van God en de wereld kunnen vormen en daarmee keuzes kunnen maken. Ik kreeg een paar jaar geleden van onze sectorleider de keuze om een poster te kiezen en mijn keuze viel op: “Education the mind without education the heart is not education at all”, een uitspraak van Aristoteles. Hier kan ik mij helemaal in vinden.

Welk element typeert al uw lessen?

Omdat ik vind dat onderwijs gaat over je hele zijn, probeer ik niet alleen kennis over te dragen, maar ook het hart aan te spreken. Daarom vertaal ik de lesstof zo dat de leerlingen er ook vandaag iets mee kunnen. Het persoonlijke gesprek in de les typeert mijn meeste lessen.

U bent voor één dag onderwijsminister. Wat wilt u voorgoed vastleggen en wat voorgoed schrappen?

Ik zou, indien ik dat in één dag alleen zou kunnen realiseren, de vrijheid van godsdienst; artikel 23 van de Grondwet voor altijd willen vastleggen zonder er ooit nog discussie over te krijgen.
Daarnaast zou ik 3 zaken gelijk willen realiseren, namelijk de verkleining van de klassengrootte naar maximaal 25 leerlingen per klas, een maximaal aantal lessen voor docenten in het VO van 20 bij 1 fte invoeren en een structurele salarisverhoging voor alle docenten in alle sectoren van het onderwijs.
Ik zou alle overbodige rapportages schrappen van scholen naar het ministerie van onderwijs en/of inspectie. Het doel zou zijn om het beroep van leraar meer aantrekkelijk te maken, zodat er geen tekort meer is aan onderwijzend personeel.

Nu u toch bezig bent: welke waardevolle ervaring of tip zou u graag willen delen?

Ik zou onze beroepsgroep willen aanmoedigen om nog meer samen te werken in teams (nee niet het corona instrument), zodat we meer van elkaar leren en elkaar kunnen ondersteunen. We mogen nog meer transparant en betrokken zijn op elkaar als docenten, want de creativiteit en effectiviteit in lessen wordt groter naarmate we meer samenwerken.

U hebt een onderwijscarrière, maar mag helemaal opnieuw beginnen. Wat zou u heel anders aanpakken?

Als ik opnieuw zou mogen beginnen met het inzicht en de levenservaring die ik nu heb, dan zou ik een beroep kiezen waar nog meer de persoonlijke kant van mijn mens-zijn de ruimte zou kunnen krijgen. Ik studeer nu parttime aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam om wellicht nog voorganger te worden, dan had ik waarschijnlijk eerder theologie gestudeerd om voorganger te worden.

U werkt op een christelijke school. Wat onderscheidt uw vaklessen van diezelfde lessen op een niet-christelijke school?

Ik geef bewust godsdienst op een Evangelisch Bijbelgetrouwe school, omdat ik wil spreken over de betekenis van God in mijn leven in woord en daad (Dabar). Dat zou ik niet op een niet-christelijke school doen, misschien ook niet op een protestants-christelijke school, omdat dit wellicht typisch evangelisch is. In elk geval heb ik heel bewust gekozen om bij de Passie les te geven.

De leerlingen verlaten uw lessen en school. Wat hoopt u dat ze zich daarover over 25 herinneren?

Ik hoop dat ze zich herinneren dat ze een hele goede vormende tijd hebben gehad op de Passie, waar ze zich gezien en gehoord hebben geweten en waar ze naast een goede voorbereiding op hun toekomst de kans hebben gekregen om het evangelie van bevrijdende genade in Jezus Christus te horen en zien in hun hele schooltijd.

Welke inspirerende spreuk wilt u meegeven aan de lezers van de I&K-Nieuwsbrief?

Ik heb al een quote in het begin genoemd, maar laat ik afsluiten met 2 spreuken. Een sluit aan op het bovenstaande: “Teaching is a work of heart” en behoeft geen toelichting meer.

De andere kenmerkt mijn Friese jeugd en is leuk om mee af te ronden: “Sizzen is neat, mar dwaan is in ding” en het betekent zoiets als “Geen woorden maar daden”. Een boodschap voor de overheid naar de publieke sector en in het bijzonder het onderwijs, maar ook voor ons als docenten naar elkaar en de leerlingen.

 

Dhr. Andries Visser is docent Godsdienst en Maatschappijleer en daarnaast Decaan Vmbo en Ambassadeur Identiteit op De Passie te Wierden. Andries heeft 30 jaar leservaring.