Ervaringen op de Pieter Zandt

  1. Hoe geeft jullie school vorm aan het digitale onderwijs?

Er zijn een paar kaders meegegeven door de directie maar we krijgen wel veel vrijheid om zelf onze lessen in te vullen. Heel concreet betekent dat we het reguliere lesrooster hanteren en beschikbaar zijn voor onze leerlingen op de momenten waarop we normaal onze les hadden. Leerlingen kunnen op verschillende manieren ons bereiken: door te mailen, door berichten te sturen via Magister en enkele mentoren hebben een WhatsApp-groep aangemaakt. Hoe docenten invulling geven aan de lessen is heel wisselend. Soms zijn er online meetings (wij gebruiken Google Meet als school) waarbij leerling op afstand les krijgen of hun vragen kunnen stellen. Soms is dit een verplichte les voor iedereen maar het kan ook zijn dat het vrijblijvend is en op basis van inschrijving. Het huiswerk wordt aangeboden in Magister. In de onderbouw is besloten om geen toetsen af te nemen in deze periode, alleen formatieve evaluatie. In de bovenbouw gaan we deze week beginnen met toetsen op afstand via Test-Correct.

  1. Betrek je de corona crisis en alles wat daarmee samenhangt in je vak?

Nee, bewust niet. Leerlingen (en ikzelf ook) worden corona-moe. Ik hou me daarom gewoon aan de voorgeschreven lesstof en de jaarplanning die ik volg. Dus voor Economie ben ik gewoon de hoofdstukken aan het behandelen die aan de beurt zijn. Ik besteed niet speciaal aandacht aan de corona crisis in mijn lessen.

  1. Kun je een mooi voorbeeld geven van wat de huidige crisis jou als docent/ jullie als school heeft gebracht òf een voorbeeld van een schrijnende of moeilijke situatie waar je nu tegenaan bent gelopen? 

Het mentoraat is op dit moment een stuk intensiever en ik merk dat ik daardoor meer betrokken ben op de leerlingen. Normaal spreek je ze wel dagelijks in de les maar nu gaat het contact een spade dieper. Sowieso probeer ik ze nu allemaal wekelijks te spreken (via Google Meet) en dan gaan de gesprekken soms echt dieper dan op school. De angst en de zorgen die leerlingen hebben over hun gezondheid of dat van dierbaren. De onzekerheid en wat dit met ze doet. Zaken die het geloof raken en betekenis hebben. Ik merk dat je daardoor een betere relatie opbouwt met de leerlingen dan tijdens gewone schoolweken. Ik ben ook veel bewuster bezig om leerlingen bijvoorbeeld een e-card te sturen als ze jarig zijn o.i.d. Kortom, je leeft wat meer met ze mee.

Bijdragen van Arjan Woord, Pieter Zandt


Greijdanus 

  1. Hoe geeft jullie school vorm aan het digitale onderwijs?

We gebruiken de app Somtoday en zetten daar al ons huiswerk in. Maar huiswerk kan ook betekenen dat er een videomeeting in staat, verplicht of facultatief. Of een link naar een opgenomen filmpje. We gebruiken Hangouts meet van Google voor onze instructies. Er worden allerlei manieren van evaluatie gebruikt, zoals mentimeter, Google Forms, ExitTicket (de online versie van post-its op de deurpost), Lessonup.. Daarin zijn docenten vrij om hun eigen middelen te kiezen, en in kleine digitale studiegroepen wordt dat vervolgens met elkaar gedeeld. Ons rooster bestond al uit instructies van 30 minuten met begeleide flextijd, en dat is nog steeds zo. De onderwijsassistenten plannen hun eigen afspraken in in het rooster van de leerlingen, zodat er in flextijd soms ook (op advies van vakdocenten) verlengde instructie kan plaatsvinden. We hadden de overstap naar dit nieuwe rooster net gemaakt, en dat had niet beter kunnen uitkomen nu! Het rooster geeft een duidelijk kader.

2. Betrek je de corona crisis en alles wat daarmee samenhangt in je vak?

Ik ben hier veel mee bezig met mijn (mentor)leerlingen, juist ook in de tijd voor Pasen. Sommige leerlingen zijn bang, anderen beseffen volstrekt niet wat er aan de hand is (nouja, wie wel helemaal?), maar juist het gesprek zorgt voor begrip en acceptatie. Daarnaast is het belangrijk om met name examenleerlingen de kans te geven hun teleurstelling te uiten over het schrappen van de examens. Uiteindelijk is dat hoe het dichtbij komt voor de meeste leerlingen.
We hebben in deze stille week voor Pasen iedere dag een woord centraal laten staan in onze digitale dagopeningen: delen, vrijheid, verbinding en leven. We hebben de leerlingen filmpjes laten zien van leeftijdsgenoten die dit allemaal niet ervaren (zoals bijv. het Anne Frank videodagboek). Er kwamen prachtige verhalen en associaties los bij de leerlingen, en omdat we er activiteiten aan verbonden als kaartjes sturen ging het ook leven voor ze. Wat betekent het om te delen? Kunnen we door als we zo omgaan met de wereld zoals wij dat nu doen? En als we dat niet willen, wat mag het je dan kosten?

3. Kun je een mooi voorbeeld geven van wat de huidige crisis jou als docent/ jullie als school heeft gebracht òf een voorbeeld van een schrijnende of moeilijke situatie waar je nu tegenaan bent gelopen? 

De digitale ontwikkelingen zijn natuurlijk in een stroomversnelling gekomen, en dat is heerlijk. Er zijn zoveel mogelijkheden! Ik heb vanochtend een muziekinstructie gegeven en vanmiddag in mijn hangmat in de tuin allemaal vlogs bekeken en van feedback voorzien. En ondertussen vraagt een leerling of ik nog weer even naar de videomeeting kan komen, want er zijn toch nog wat vragen. Er wordt over het algemeen veel meer vragen gesteld, omdat ze beseffen dat ze veel meer eigen verantwoordelijkheid hebben nu. Daar word ik heel blij van. Maar tegelijkertijd is dat niet per se de grootste reden waarom ik docent ben geworden. Ik mis ze! Ik wil met ze kunnen praten, lachen, ouwehoeren… Dat is onderwijs, die verbinding in real life. Het blijven hangen in je lokaal na schooltijd omdat ze geen zin hebben om naar huis te gaan of omdat ze gewoon even willen kletsen. En ja, die groep die dus niet graag thuis is, is iets wat ons als collega’s wel bezig houdt. We hebben gelukkig goed contact met vrijwel alle leerlingen en ouders omdat we een kleine school zijn, maar het is natuurlijk hartverscheurend als een leerling op school moet komen werken omdat het thuis niet veilig is. Dat is nu wel de realiteit. En ik merk dat ik om die reden ook snel op schakel naar ouders toe. Als een leerling twee keer niet in een meeting is, of moeilijk te bereiken is, dan bel ik (als mentor) nu wel direct even de ouders. Dat is voorlopig een blijvend spanningsveld denk ik, de privacy die je niet wilt schenden, maar tegelijkertijd dat contact dat je niet wilt kwijtraken. Al met al een enorm uitdagende tijd met veel mogelijkheden en andere vormen van verbinding. Én een mooie tijd om je grenzen te ontdekken.. Want waar normaal werk op werk is, en thuis thuis is, is nu beide beide. Terwijl ik deze mail typ tussen mijn werkzaamheden door, zie ik ook dat de halve zandbak in mijn woonkamer ligt. Dus ja, in de eerste weken was het soms stofzuigen in de baas zijn tijd, en dan om tien uur ’s avonds met moeite van je werk af komen. Maar nu onze kinderen weer naar de opvang kunnen, is het bijna weer ‘normaal’, zoals vroeger. Ik kijk verwachtingsvol uit naar het nieuwe normaal…

Bijdrage van Hanneke Zomer, Greijdanus Enschede


GSR

  1. Hoe geeft jullie school vorm aan het digitale onderwijs?

Op de GSR werken wij met het flexrooster. Dit houdt in dat wij in de ‘normale situatie’ 3 kernlessen van 80 minuten hebben met daaromheen een aantal flexlessen van 40 minuten. In deze periode hebben wij ervoor gekozen om de kernlessen te houden, maar de flexlessen er even uit te halen. Leerlingen vinden op SomToday hun rooster. Bij elk vak wordt er onder het huiswerk geplaatst wat de lesdoelen zijn en wat de lesinhoud is. De leerlingen vinden er de opdrachten die ze moeten maken en of de les een ‘live-les’ is. Wanneer dit het geval is, ontmoet de klas elkaar op Microsoft Teams. Ook wanneer het geen live-les is, hebben de leerlingen op Teams de mogelijkheid om vragen te stellen en contact te zoeken met de docent. Via Som kunnen de leerlingen hun gemaakte werk inleveren. Ook het mentoraat gaat door. Mentoren zoeken via Teams contact met de leerlingen en proberen hen te helpen met hun vragen. ‘Rustig – en in vertrouwen- doen wat we kunnen doen’ is ons motto.

2. Betrek je de corona crisis en alles wat daarmee samenhangt in je vak?

Toen het virus bekender werd in Nederland heb ik er tijdens mijn lessen wel bij stilgestaan. In klasgesprekken besprak ik hoe de leerlingen ertegenaan keken. Wat voelden ze erbij? Zijn ze bang, of juist niet? In mijn digitale lessen op dit moment beperk ik mij zoveel mogelijk tot de normale lesstof. Voor de leerlingen is er al zoveel anders, dan wil ik dit nog zoveel mogelijk ‘normaal’ houden. Wel merk ik dat bij bepaalde onderwerpen leerlingen zelf terugkomen op de corona crisis. Bijvoorbeeld als het gaat over vertrouwen in God.

3. Kun je een mooi voorbeeld geven van wat de huidige crisis jou als docent/ jullie als school heeft gebracht òf een voorbeeld van een schrijnende of moeilijke situatie waar je nu tegenaan bent gelopen? 

Ondanks dat dit een bijzondere en onzekere tijd is, voel ik me ook trots. Ik vind het gaaf om te zien hoe we als docenten de afgelopen weken keihard ons best hebben gedaan om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ik ben trots dat leerlingen thuis hard aan het werk gaan en mooi werk afleveren. Ze wennen snel aan deze situatie.  Mijn zorg gaat wel uit naar leerlingen van eenoudergezinnen. We gaan er vanuit dat ouders hun kinderen helpen, maar wat als je alleen met je moeder woont, die werkt in de vitale sector en elke dag dus weg is? Als collega’s zijn dat zorgen die we met elkaar delen en waarbij we het beste proberen te zoeken voor de leerling.

Bijdrage van Jannemarie Mourik – Goudriaan 


Wartburg 

  1. Hoe geeft jullie school vorm aan het digitale onderwijs?

Bij ons op school hebben de locaties en docenten een grote mate van vrijheid gekregen om hun lessen in te richten en met leerlingen te delen. Wel zijn er afspraken gemaakt over contact: mentor

zo mogelijk één keer per week; vakdocent afhankelijk van of het nodig is. Langzamerhand werken de meeste locaties weer via het rooster. Zeker ook als het gaat om de online-lessen. Daar is de afspraak. Die verzorg je op het moment dat het ook op het rooster staat. Dat gaat dan meestal via TEAMS als er interactie is en via filmpjes als het om instructie gaat. Dat wordt dan via itslearning gedaan. Hieronder tref je een bloemlezing aan van hoe docenten het ervaren. Dinsdag hadden we de Wartburgbrede Onderwijscommissie en daar is aan de leden gevraagd hoe het hen vergaat. Kijk maar wat je er van kunt gebruiken:

Marnix:

Rian (Ned): Ervaren als een rare situatie. Een enorm gebrek dat ik geen leerlingen om me heen heb en lessen maak voor een publiek dat ik niet zie. Ik mis mijn collega’s heel erg. Ik heb er voor gekozen om zoveel mogelijk les te geven aan de hand van het boek. Heb daar filmpjes bij gezocht. Heeft me wel heel veel tijd gekost.

Frank: Heel snel geschakeld met de gymsectie. We hebben snel programma’s te maken, die kunnen worden gedaan (bijv. voor Hardlopen). Work-outs gemaakt op drie niveaus brons / zilver en goud  – zie bijlage. Mijn rol als mentor vind ik belangrijk. Daar heb ik nu meer werk aan dan aan de gym. Ik heb een klas met nogal wat zorgleerlingen. We hebben voor hen een aangepast rooster gemaakt aan de hand waarvan ze werken. WhatsApp-groep gaat ook niet altijd goed. Daar moet ik ook wel eens ingrijpen.

De Swaef:

Joop: ik mis leerlingen en collega’s. Maar via TEAMS heb ik wel goed contact met collega’s. We werken gewoon volgens het rooster. Ik werk via SOM-today. Er wordt behoorlijk goed gewerkt. In de klassen waar ik vier vakken geef, zie ik dat een enkele leerlingen achter blijven. In contacten met de leerlingen geven ze aan dat ze school missen. Ze willen weer komen. Met Godsdienst doen we ook een creatieve opdracht n.a.v. het weekthema (daar heb ik wat van bijgevoegd). Dat doen we om de beurt. Dat geeft ook verlichting in het werk. Voor mezelf valt het me niet tegen. Ik oefen mijn digitale vaardigheden. Voor mezelf wel een leerzaam gebeuren.

Guido de Brès:

Dick: Voor mij is er nu geen echt onderwijs. Ik wil leerlingen in de ogen kijken. Ik heb op dit moment geen onderbouwklassen. Met de examenleerlingen heb ik veel contact. We zijn begonnen met het opfrissen van de stof van de derde klas. Ik doe het via Present, maar soms lukt dat niet omdat het bestand te groot is. Onderwijs is nu voor mij als het zitten voor een grote muur, waar je spullen overheen gooit. Of ze het ook opvangen is de grote vraag. Verder is het toch alleen informatie geven. Je kunt niet duiden en reageren. En dat is toch de kern van onderwijs.

Michiel: Herkenbaar. Wat mij is opgevallen dat we onszelf de tijd niet hebben gegeven om in de nieuwe situatie te komen. Je gaat direct in de regelmodus. Daardoor zijn wij en de leerlingen erg druk; en misschien wel drukker dan gewoonlijk. Misschien moeten we een pas op de plaats maken en niet indruk geven dat school het allerbelangrijkste is. Voor wiskunde heb ik een planning, filmpjes om ze aan het werk te zetten. Voor havo werd duidelijk dat dit een groep is die je moeilijk in de gaten kunt houden. Zeker als het programma steeds stoort; dat geeft hen de mogelijkheid om dit als excuus te gebruiken voor niet werken. Voor leerlingen is het nu erg belangrijk om te plannen en dat kunnen ze vaak niet. Via TEAMS heb ik les gegeven, leerlingen waarderen dit wel. Maar de dagopeningen die ik doe, leveren weinig reacties op bij leerlingen.

2. Betrek je de corona crisis en alles wat daarmee samenhangt in je vak?

We hebben daarover geen afspraken gemaakt.Wel was er bij biologie het onderwerp “virussen” aan de beurt. Dat heet collega Dick Janse wel aangegrepen om aandacht te geven aan corona. (zie de bijdrage in de nieuwsbrief).

3. Kun je een mooi voorbeeld geven van wat de huidige crisis jou als docent/ jullie als school heeft gebracht òf een voorbeeld van een schrijnende of moeilijke situatie waar je nu tegenaan bent gelopen? 

De opdracht bij het vak godsdienst over ‘vergeving’ leverde op dat leerlingen voor het eerst met ouders of grootouders over zo’n onderwerp in gesprek gingen. Dat is wel heel mooi. Ook worden er onder collega’s digitale koffiemomenten georganiseerd. De relatie tussen school en ouders wordt in het algemeen beter en hechter. Vanuit de school zijn wat filmpjes gemaakt om leerlingen en ouders te bedanken: https://www.youtube.com/watch?v=v0qDal1tn94 

We zijn ook heel blij met de initiatieven rond dagopeningen: https://www.youtube.com/watch?v=IMI-YfOa9sM

Bijdrage van Bert Vonk, Warburg College


CSG Prins Maurits

De Prins Maurits heeft o.a. op basis van uitkomsten van onderzoek bij docenten, leerlingen en ouders een document opgesteld om afstandsonderwijs zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De school deelt het document graag ter inspiratie.

Bekijk het document 20 succesfactoren voor afstandsonderwijs