Brokennes, Sin and Grace in Human Formation

Graag willen we de scholen en leden van het netwerk I&K uitnodigen voor de internationale conferentie  ‘Brokenness, Sin and Grace in Human Formation’. Deze wordt op 25, 26 en 27 augustus online gehouden. Het is de 2e editie van de ‘Education, Formation, and the...

Achterhaalde lesmethoden?

Docenten weten als geen ander dat de worldview van een auteur van een lesmethode, zich af en toe vrij stevig manifesteert in leertekst, opdrachten en bronnenkeuze. Daarbij zullen christelijke docenten zich vanuit hun levenshouding kritisch opstellen als het gaat om...

Barsten in de ikkigheid

Identiteit, geluk en ik-gerichtheid: ze schuren sterk met zelfpresentatie, gevoelens en realiteit. Veel mensen – zeker jongeren! –  worstelen met de vraag hoe het kan dat hen ongeluk overkomt, terwijl ze toch eigenlijk een door inspanning verkregen recht...

Onderwijsvrijheid behoort tot ziel van onze natie

Onder deze kop schreef Dr. R. Toes een artikel wat ingaat op de heftige discussie rondom de identiteitsverklaringen die scholen gebruiken. In het referaat toont hij de onlogische, mogelijk zelfs onrechtvaardige keuzes, aan van hen die onderwijsvrijheid zien als...

Verduidelijking wetsvoorstel burgerschap

Verduidelijking wetsvoorstel burgerschap in het funderend onderwijs Een bijdrage van Drs. G. Hagens, docent Latijn, Grieks en Godsdienst aan De Passie  Wat je in het vervolg van dit stuk vindt, is informatie over de nieuwe regelgeving rond burgerschapskunde. Deze...