Schoolboekencensuur?!

“De vier grootste uitgeverijen van leerboeken censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen”, meldt Radio 1 zaterdag op basis van een NRC-artikel. Reina Wiskerke bespreekt in het ND van woensdag 13 oktober op nuchtere en relativerende...

Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit

TU Kampen presenteert Expertise centrum Onderwijs en Identiteit De TU ontwikkelt projecten en activiteiten gericht op de ondersteuning van de identiteit van christelijke scholen. Dit gebeurt vanuit de leerstoel ‘Christelijke Identiteit’ met een team van onderzoekers....

Stories of God in the classroom

Stories of God in the classroom Wanneer je eens het gevoel hebt dat je faalt, iets verkeerds gezegd hebt tegen een leerling of een collega, of misschien zelfs het idee hebt dat je het verkeerde beroep hebt gekozen, bedenk dan dat je niet alleen bent daarin. In zijn...

Christenvervolging door een VR-bril

In de afgelopen weken zijn de leerlingen van mavo 1 bezig geweest met het thema “vervolgde christenen”. In de aanloop naar de themadag  is er bij verschillende vakken aandacht besteed aan dit onderwerp. Bij het vak bijvoorbeeld Aardrijkskunde is er gesproken over de...