Een ander perspectief in de Franse literatuurles

In de Franse lessen gaat het nogal eens over de actualiteit. Zeker in de bovenbouw kansen genoeg om stukjes van het journaal te luisteren, artikelen te lezen uit Franse kranten etc. Een terugkerend onderwerp in de Franse actualiteit is de onrust in de zogenaamde...

Christelijke enclave in islamitisch Irak

Speciaal voor mavo/vmbo 3 heb ik een les ontwikkeld als aanvulling op de reguliere lesstof.  Behandel je bij Aardrijkskunde het thema ‘Grenzen & Identiteit’, dan is dat een mooie kans iets over de levensbeschouwelijke identiteit te behandelen. In deze...

Wiskunde & Geloof – rekenen met geslachtsregister

De Bijbel is geen rekenboek, maar als er getallen in de Bijbel voorkomen kun je soms wel rekenen. Een mooi voorbeeld hiervan is het geslachtsregister van Adam tot Noach en van Noach tot Abram. In Genesis 5 en Genesis 13 worden die beschreven. Om deze hoofdstukken wat...

Grondstoffen – wat doe je ermee?

Een lesvoorbeeld over grondstoffen, aardgaswinning, duurzaamheid, rendement en rentmeesterschap. Er komen vragen naar voren als: zou Groningen gecompenseerd moeten worden voor de schade van aardgaswinning? Welke rol spelen belangengroepen, wat zijn hun standpunten en...

Maart – maand van het dialect

Op 21 maart begjint in Friesland maitiid. Die begint op hetzelfde moment in Overijssel, waar de locht opentrekt en de kiesies enthousiast in het weiland rondspringen. Ook in Noord-Brabant is de tijd van de peejestaamp weer over en nu het niet meer règent dettut zekt...

Klimaatvluchtelingen

Het thema ‘klimaat’ komt in verkiezingstijd vaak gelijktijdig voor met ‘vluchtelingen’. Beide keren gaat het om complexe materie die iedereen raakt en waar veel meningen over zijn. Belangrijk voor leerlingen is dat ze hier positie in kunnen...