Vorming en christelijke identiteit bij LO

In de afgelopen jaren heeft onze sectie veel nagedacht over de doelen bij ons vak LO, en daarbij ook veel aandacht gegeven aan het thema vorming vanuit een christelijke visie. In ons vakwerkplan hebben we dat uitgewerkt. Eén van de kernthema’s daarbij is dat de...

Green Friday / Black Friday

Aanleiding Op onze school, Wartburg College locatie Marnix te Dordrecht, denken we al langer na over het thema duurzaamheid. Dit begrip is heel breed op te vatten. Als je het erover hebt met bijvoorbeeld collega’s, denken ze vooral aan klimaatverandering. Wat...

Le mur de ma vie

Een lessenserie om 6vwo-leerlingen te stimuleren om in het Frans te praten over hoe zij, na 6 jaar onderwijs op een christelijke school, in het leven staan. Hoe zien ze hun toekomst? Hun plaats in de maatschappij? Welke waarden vinden zij essentieel? Welke niet? Deze...

Muziek in de Franse les

Bij deze opdracht luisteren leerlingen naar het nummer je l’adore van de cd Alez en vullen op de puntjes het ontbrekende lidwoord in. De opdracht kan in het eerste leerjaar Frans gebruikt worden wanneer het lidwoord net aangeboden is (zo gebruikte ik hem zelf),...

Magnificat – traditie van een lofzang

Mijn collega schreef dat ik maar bof met het vak muziek. Vaak is er verbinding met kerk en klank der eeuwen. Zo ging het ook vorige week. Op maandagmorgen stuurde ik mijn collega’s twee liederen. De welbekende “Lofzang van Maria” en “Als alles...

(online) Themadag Kruis of Ka’aba?

Het doel van dit project was om leerlingen te laten nadenken op welke manier zij zich verhouden tot mensen met een andere godsdienst, in het bijzonder de moslims. We schrikken vaak van hun harde toon en onvriendelijke uitspraken. Ook vinden we het van belang dat...