Klimaatvluchtelingen

Het thema ‘klimaat’ komt in verkiezingstijd vaak gelijktijdig voor met ‘vluchtelingen’. Beide keren gaat het om complexe materie die iedereen raakt en waar veel meningen over zijn. Belangrijk voor leerlingen is dat ze hier positie in kunnen...

Studiekeuze en geloof

Het begeleiden van leerlingen in hun loopbaanontwikkeling is een mooi onderdeel van het takenpakket van de docent. Maar het is ook een lastig onderdeel. Jongeren in het voortgezet onderwijs zijn nog volop aan het ontdekken wie ze zijn, wat hen drijft in het leven en...

Seksualiteit in 60 stellingen

Het onderwerp seksualiteit leent zich uitermate goed voor een gesprek over identiteit. Wat is er beter dan leerlingen er zelf heel goed over na te laten denken? Daarbij is meningsvorming essentieel; dat kan bereikt worden door leerlingen uitgebreid van gedachten te...

Augustinus leren kennen door middel van stripverhaal

Augustinus nu Van de kerkvader Augustinus zijn verschillende werken overbekend. Iedereen heeft wel eens van zijn Belijdenissen gehoord, het prachtige werk waarin hij zich in fraaie bewoordingen uitspreekt tegen God. De taal is mooi, maar niet eenvoudig. Vorig jaar is...

Geloven op je werkplek

Als stagedocent en rebounddocent cluster 4 begeleid ik leerlingen die op stage zijn. De stageplek is voor leerlingen vaak een totaal andere dan de wereld die van ze van thuis gewend zijn. Daarom gaan we in een aantal lessen in op de verschillende situaties die zich...

Wie is jouw held?

De leerlingen lezen een hoofdstuk uit het boek ‘Ten Boys who made a Difference’ en denken na over hoe zij God kunnen dienen in hun leven. Het gaat om personen als Augustinus, Luther, Tyndale en Calmers. Ze bepalen wie hun favoriete persoon is. Deze les is speciaal...