Conferentie De Blauwe Koepel

Na eerdere berichten op de I&K-website, mogen we opnieuw een uitnodiging delen van stichting De Blauwe Koepel. Deze keer een oproep voor deelname aan een boeiende conferentie op 10 september 2022. Bekijk het programma en lees ook meer over doelstellingen van de...

Techthics: bezinning op techniek

Context Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien. Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door een flinterdunne grens. De ver(der)gaande integratie van techniek en maatschappij roepen nieuwe vragen op. Een...

De rol van de Russisch orthodoxe kerk

De oorlog in Oekraïne geeft veel stof tot nadenken over de verhouding tussen kerk en staat. In onderstaande verzameling artikelen worden verschillende aspecten daarvan belicht. Gespreksstof te over bij Godsdienst, Maatschappijleer en geschiedenis.  In het artikel in...

Achtergronden en les ideeën bij de oorlog in Oekraïne

Achtergrond informatie bij het Oekraine conflict Wat zijn manieren om de oorlog te bespreken? In de lesbrief van Utrecht University wordt de historische context geschetst en wordt ingegaan op beweegredenen van Poetin. Er wordt met name gelet op de historische context...