In gesprek met Biesta

Leeskring maakt van docent weer leerling “Een goede leraar leert je ook buiten de lijntjes kleuren”, is een uitspraak van hoogleraar Onderwijspedagogiek Gert Biesta. Tot eind vorig jaar was Biesta hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht...

Digitale kring voor Aardrijkskundedocenten

Oproep collega’s Aardrijkskunde Het I&K-netwerk organiseert een digitale bijeenkomst voor collega’s Aardrijkskunde. Een uur(tje) praten met vakcollega’s van verschillende scholen over thema’s die je bezig houden, zaken waar je tegenaan...

Rapportvergaderingen

De tijd van rapportvergaderingen breekt weer aan. Misschien herken je het wel. De één corrigeert de laatste toetsen, de ander leest een boek (of de I&K nieuwsbrief), een volgende werkt alvast aan de planning voor het nieuwe cursusjaar. Zeker als je een cluster...

Een verleidelijke zomer

Met een grote diversiteit aan sportevents, is er weer volop te beleven voor de sportliefhebbers. Prima momenten om met leerlingen in gesprek te gaan over gezondheid, lichamelijke verzorging, sport, image-building, sportgekte en nog veel meer. In het RD een...

Symposium Hoogbegaafdheid

Op D.V. 14 oktober is er het jaarlijks symposium Hoogbegaafdheid op het Van Lodenstein College in Amersfoort. Het thema is “Hoe zien we de (hoog)begaafde leerlingen in het PO en het VO?”.  Sprekers zijn Mirjam Floor van Driestar Educatief en Floortje...

Lancering stichting De Blauwe Koepel

Kunst is een prachtig vormingsmiddel. Elk kunstwerk heeft een boodschap en elk kunstwerk roept een emotie op. In elk kunstwerk spreekt een geloof; er is niet zoiets als neutrale kunst. De Blauwe Koepel wil kunst en filosofie dienstbaar maken aan vorming en onderwijs....