Interview met Bob van de Pol

Wat bent u vooral: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog?  Ik ben een combinatie van alle drie. Ik ben en blijf een gymnastieker, ik zou nooit een ander vak willen geven, ik krijg al jeuk als ik in een ander lokaal zit. Maar didactiek vind ik ook leuk; welke werkvormen...

Vorming en christelijke identiteit bij LO

In de afgelopen jaren heeft onze sectie veel nagedacht over de doelen bij ons vak LO, en daarbij ook veel aandacht gegeven aan het thema vorming vanuit een christelijke visie. In ons vakwerkplan hebben we dat uitgewerkt. Eén van de kernthema’s daarbij is dat de...

Netwerkbijeenkomst ‘Kansengelijkheid’

Graag willen we jullie hierbij uitnodigen om deel te nemen aan de komende netwerkbijeenkomst, die gehouden zal worden op 21 januari ’22. Voor meer informatie over het programma klik hier.   Mocht je van anderen weten dat ze interesse hebben om deze bijeenkomst...

Ontmoetingsdag ‘Het geheim van de smid’

‘Het geheim van de smid’. Je bent ernaar op zoek, je wilt de kneepjes van het vak kennen. In zijn boek ‘Geloven in lesgeven’ schrijft Dr. David Smith erover. David Smith komt D.V.-maart 2022 naar Nederland en samen met hem willen we op zoek...

Interview met Arnoud de Graaf

Wat bent u vooral: vakidioot, vakdidacticus of pedagoog?  Pedagoog. Het gaat om de leerlingen. Welk element typeert al uw lessen? Altijd contact met de leerlingen in allerlei vormen, van een grap tot aan een bemoedigend gesprekje. U bent voor één dag...