IJskap op Spitsbergen.

Leerlingen tijdens de wiskunde aan de slag zetten met het klimaatvraagstuk: dat is een heel mooie  manier om bezig te zijn met het thema klimaatverandering. In dit lesidee een fraai uitgewerkt voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen in bijvoorbeeld havo 4. Begrippen, vergelijkingen, data-interpretatie, berekeningen, conclusies trekken: alles komt voorbij. Daarnaast is er een bronverwijzing, er zijn verdiepings- en differentiatieopgaven en verwijzingen naar een veelgebruikte wiskundemethode. Leerlingen van het Christelijk Lyceum Veenendaal boffen met docenten die zulk materiaal maken en gebruiken. En die dat materiaal ook graag delen met anderen. Van harte aanbevolen; ook voor bijvoorbeeld Aardrijkskunde! Naar het materiaal. 

Deze bijdrage is van Johan Brons, Christelijk Lyceum Veenendaal. Over de aanleiding van de opdracht schreef hij:

Betekenisvol van formules naar scenario’s: de ijskap op de Noordpool

Bij een grafiek over veranderingen in de oppervlakte ijs op de Noordpool gebruiken leerlingen formules om, op basis van gegevens vanaf 1979, mogelijke ontwikkelingen van de oppervlakte ijs op de Noordpool te schetsen. De oorspronkelijke opgave, afkomstig uit de Syllabus wiskunde A hoofdstuk 3 (2017; Examenblad.nl), vroeg om een lineair verband, wat een verontrustend scenario geeft. Alternatieve wiskundige formules helpen om de veranderingen beter te zien en te begrijpen. 

Om dit belangrijke onderwerp betekenis te geven is alleen de wiskundeles onvoldoende. Leerlingen schrijven een utopisch of een dystopisch verhaal over hoe mensen in 2040 op deze informatie terugkijken. Geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer zoeken naar verklaringen, fysiek en sociaal, waarom we zoveel moeite hebben om dit onderwerp krachtig in ons onderwijscurriculum neer te zetten. In 2030 moet klimaatbeleid op orde zijn kopte het NRC (18-11-2018), maar een goede uitleg van het onderwerp aan onze kinderen hebben we niet.