‘Het zijn alleen maar gelukzoekers!’ ‘Laat ze werken in plaats van uitkeringen opmaken.’ ‘Het is onze taak om voor ze te zorgen, laat ze maar komen.’ Deze uitspraken zijn ongetwijfeld bij u bekend. ‘Vluchtelingen’. Bij de een zijn ze een doorn in het oog en de ander ziet het juist als taak om voor de migranten te zorgen.

Dit onderwerp wordt ook besproken op de meeste scholen. Maar hoe vaak komt het wel niet voor dat leerlingen uitspraken doen uit onwetendheid. Meningen worden overgenomen van wat kinderen thuis horen of op social media zien. Daarom is het belangrijk dat school, en in dit geval door middel van het vak aardrijkskunde, de leerlingen leert om een eigen mening en wereldbeeld te ontwikkelen. Daar willen wij als christelijke scholen ook onze identiteit bij betrekken om een volledige mening te vormen over dit soort maatschappelijke problemen.
Bij aardrijkskunde hebben wij een lessenserie ontwikkeld om het maatschappelijke probleem van de migratie onder de aandacht te brengen. Leerlingen gaan het verhaal van een migrant en zijn gezin uit de Democratische Republiek Congo (DRC) visualiseren. De lessenserie bestaat uit een twee delen, namelijk een beschrijving van de Lessenserie en Lesmateriaal.