Context

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien. Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door een flinterdunne grens. De ver(der)gaande integratie van techniek en maatschappij roepen nieuwe vragen op. Een grondige en kritische doordenking van nieuwe technologieën vanuit een duidelijk moreel kader, is daarom zeer relevant.

MasterclassStichting Techthics richt zich op de bezinning van nieuwe technologie vanuit een christelijk perspectief. Hun doel is om handvatten aan te reiken zodat technici van nu en in de toekomst deze kunnen gebruiken om nieuwe technologie te bevragen. Het onderwijs is daarom voor hen een belangrijke doelgroep. Recent heeft Techthics een masterclass afgerond op het Hoornbeeck College waar ze in drie avonden gesproken hebben over de huidige ontwikkelen, ethische stromingen, wat zegt de bijbel en praktische handvatten hoe om te gaan met nieuwe technologie.

Onderwijs

Voor het onderwijs is het doel om mee te werken aan lesprogramma’s om bezinning op nieuwe technologie een plek te geven maar ook om daarmee concrete handvatten mee te geven waar studenten later in hun leven op terug kunnen vallen.Nieuwsgierig geworden? www.techthics.nl